Η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει ως πρόβλημα της κοινωνιολογίας του δικαίου

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας, της θεωρητικής μελέτης και της εμπειρικής έρευνας να διερευνήσει την εφαρμογή της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει, την πρόσληψή της από τους πολίτες και παράλληλα να θέσει μείζονα θέματα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης υπό το φως της Κοινωνιολογίας του Δικαίου. Στο Εισαγωγικό Kεφάλαιο προσδιορίζεται και διερευνάται η έννοια του νομικού πολιτισμού (Legal culture) και οι μερικότερες συνιστώσες του. Η εμπειρική διερεύνηση του νομικού πολιτισμού, που επιχειρεί η παρούσα μελέτη, εστιάζεται στο να αναδείξει το πώς συμπλέκονται οι αξίες που εμπεριέχει η νομική ρύθμιση με αυτές των πολιτών στους οποίους απευθύνεται, πώς αντιλαμβάνονται οι κοινωνοί το περιβάλλον και τις πολιτικές της διαφύλαξης του, κ.ά. Ως απώτερο δε στόχο έχει να διερευνήσει το βαθμό της αποτελεσματικότητας των σχετικών ρυθμίσεων και να αναδείξει τους λόγους που τη δυσχεραίνουν ή την προωθούν. Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο Μέρος Ι παρουσιάζεται η οικονομική ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study attempts, through research and study in the bibliography literature, theory and empirical research, to investigate the application of the polluter-pays principal, its perception from citizens and at the same time to set major issues of environmental governance in the light of Sociology of Law. The introduction chapter defines and explores the concept of legal culture and its partial trajectories. Empirical research of legal culture, which is attempted by the present study, focuses on bringing forth the interaction of the values contained in legal regulation with those of the citizens it is directed towards, and how societies perceive the environment and the politics of its conservation, etc. As its overarching goal, this study intends to investigate the degree of efficiency of relative regulations and to lay out the reasons that impede or promote it. These reasons are: the knowledge and understanding of regulations, the building of legal conscience for the fair reason ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48625
ND
48625
Εναλλακτικός τίτλος
Polluter pays principle from the aspect of sociology of law
Συγγραφέας
Καπαρτζιάνη, Χρυσούλα του Βασίλειος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό)
Εξεταστική επιτροπή
Ρεθυμνιωτάκη Ελένη
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Γαβουνέλη Μαρία
Χέλμης Ανδρέας
Βασιλόγιαννης Φίλιππος
Βουτσάκης Βασίλειος
Μπάλιας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Η αρχη ο ρυπαίνων πληρώνει; Νομικός πολιτισμός; Σύμβαση του Άαρχους; Περιβαλλοντικός κίνδυνος; Κοινωνιολογία του δικαίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
553 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.