Εικόνες του πρωτοβυζαντινού οίκου από τα κείμενα του Ιωάννη Χρυσοστόμου

Περίληψη

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος (4ος-5ος αι. μ.Χ.) σε ομιλίες που εκφώνησε στην Αντιόχεια και την Κωνσταντινούπολη, όπου υπηρέτησε την Εκκλησία ως Πατριάρχης, εναντιώθηκε στη χαλαρή και πολυτελή ζωή των πλουσίων, ενώ προέτρεπε το εκκλησίασμά του να εγκαταλείψει τον αρχαίο τρόπο ζωής και να διάγει απλό και λιτό βίο. Στις εικόνες που χρησιμοποίησε στους λόγους του για να περιγράψει τα ήθη της εποχής του παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τον πρωτοβυζαντινό οίκο. Το πρώτο κεφάλαιο, αρχιτεκτονική δομή και διακόσμηση του πρωτοβυζαντινού οίκου (σ. 20-150), περιλαμβάνει εισαγωγή και διάφορες ενότητες: περίστυλους οίκους-domus, (με αυλή-αίθριο, τραπεζαρίες και αίθουσες υποδοχής-τρικλίνια, κήπους-παραδείσους, στοές ή περιπάτους, κίονες γύρω από τον κήπο, αποθήκες- ταμεία, κουζίνα και ξυλόφουρνο, αποχωρητήρια και λουτρά, στάβλους και χώρους στάθμευσης για οχήματα, υπνοδωμάτια και χώρους διαμονής και διημέρευσης στον πρώτον όροφο), πολυώροφες οικίες, αγροικίες, απλοϊκές οικίες, οικίσκους, καταστήματα-t ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

John Chrysostom (4th-5th c. A.D.) in speeches delivered in Antioch and Constantinople where he served the Church as Patriarch, opposed to relaxed and luxurious life of the rich, while urging his congregation to leave the ancient way of living and live a modest life. In the images he used to describe the morals of his time, he provides detailed information about the protobyzantine house. First chapter, architectural structure and decoration of the protobyzantine house (p. 20–150), includes an introduction and several sections: peristyle houses-domus, (with courtyard-atrium, dining rooms and reception halls-triclinia, gardens-paradises, porticoes, columns surrounding the garden, storage rooms-tamieia, kitchen and wood- oven, latrines and baths, stables and parking spaces for vehicles, servants’ bedrooms and accommodation rooms on first floor), multi-storey houses, farmhouses, simple houses, one-room houses, shops-tabernae, wall decoration (marble revetments, wall colors, murals, portr ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2024)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48583
ND
48583
Εναλλακτικός τίτλος
Images of the protobyzantine house from the works of John Chrysostom
Συγγραφέας
Χρυσανθακοπούλου, Χρυσή του Νικήτας
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Εξεταστική επιτροπή
Σαράντη Ελένη
Ξανθοπούλου Μαρία
Κολλυροπούλου Θεώνη
Σαββάτος Χρυσόστομος
Σπηλιοπούλου Ιωάννα
Σταυράκος Χρήστος
Καραβάς Ορέστης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτοβυζαντινή οικία; Πρωτοβυζαντινή αρχιτεκτονική; Πρωτοβυζαντινή διακόσμηση; Πρωτοβυζαντινά έπιπλα και σκεύη; Δείπνα και συμπόσια; Χριστιανικά στοιχεία του πρωτοβυζαντινού οίκου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
450 σ., εικ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.