Υποδείγματα πρόβλεψης τραπεζικών κρίσεων: η περίπτωση του τραπεζικού τομέα στην ευρωζώνη

Περίληψη

Την τελευταία δεκαετία, σημειώθηκε μία εντυπωσιακή αύξηση στη βιβλιογραφία σχετικά με τις τραπεζικές κρίσεις, με τους ερευνητές να εστιάζουν στην ανάπτυξη μηχανισμών για πρόβλεψη τραπεζικών κρίσεων –συστημικών ή απομονωμένων, όπως τα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης. Τα υποδείγματα αυτά διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το πεδίο εφαρμογής, τον ορισμό της κρίσης, τους επεξηγηματικούς παράγοντες, τη μεθοδολογία και τον τρόπο πρόβλεψης. Στην παρούσα έρευνα, στόχος είναι η δημιουργία ενός Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης κρίσεων τραπεζικού συστήματος στην Ευρωζώνη. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται στοιχεία από τη νέα Μακροπροληπτική Βάση Δεδομένων τής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Στο πρώτο μέρος, γίνεται μία εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης τραπεζικών κρίσεων και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια, εστιάζουμε στη διαμόρφωση του ερευνητικού αντικειμένου και στην πλαισίωση της εμπειρικής μας μελέτης. Στο δεύτερο μέρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the last decade, there has been a dramatic increase in the literature on banking crises, with researchers focusing on developing mechanisms, such as Early Warning Systems, for predicting systemic or individual banking distress. The aim of the present study is to propose an Early Warning System for banking crises in the Eurozone. For this purpose, data from the Macroprudential Database of the European Central Bank (ECB) are used. The first part of the study reviews the landmarks in the literature associated with Early Warning Models for banking crises, with a focus on the most important surveys and methods. Additionally, the frame for the empirical analysis is set. In the second part, we proceed to an application of the most widespread and popular method used in the literature of Early Warning Systems, the binary multivariate logistic regression. The initial implementation takes place in ten Eurozone banking systems for which data were fully available, for the period from 1999 to 201 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48467
ND
48467
Εναλλακτικός τίτλος
Early warning systems for banking crises: evidence for the euro-zone banking sector
Συγγραφέας
Φιλιπποπούλου, Χρυσάνθη του Ευστάθιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Σπύρου Σπυρίδων
Δράκος Κωνσταντίνος
Γαλαριώτης Αιμίλιος
Καβουσάνος Εμμανουήλ
Γεωργούτσος Δημήτριος
Επίσκοπος Αθανάσιος
Χαλαμανδάρης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης; Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Συστημικός κίνδυνος; Μοντέλα λογιστικής συνάρτησης; Μακροπροληπτική βάση δεδομένων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
175 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)