Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση 20ος, 21ος αιώνας: οι επιπτώσεις της κοινωνικής αλλαγής στις στάσεις και στους θεσμούς (με έμφαση στον θεσμό της εκπαίδευσης)

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της ραγδαίας κοινωνικής αλλαγής, η οποία χαρακτηρίζει τον δυτικό κόσμο από τις αρχές του 21ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συνιστώσες της κοινωνικής αλλαγής που συνδέονται με τη μεγάλη οικονομική κρίση στο ελληνικό κράτος (2009-2018). Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, ερευνώνται οι λειτουργίες, οι διαφοροποιήσεις και οι αλλαγές θεσμών στην ελληνική κοινωνία. Διερευνάται αν αλλάζουν σημαντικά οι στάσεις των Ελλήνων – εκπαιδευτικών και γονέων – απέναντι στους θεσμούς της εκπαίδευσης, της οικογένειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2009 έως το 2016. Ειδικότερα, η διατριβή εστιάζει σε πιθανές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, αλλαγές στη λειτουργία του θεσμού της εκπαίδευσης, αλλαγές σε επίπεδο ατομικό, οικογενειακό, κοινοτικό και σε επίπεδο κοινωνικών συναναστροφών, και στάσεις απέναντι σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε το 2016 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο πλη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this doctoral thesis is the study of the rapid social change that characterizes the western world from the beginning of the 21st century. More specifically, the thesis presents components of social change that are connected with the big economic crisis of the Greek state (2009-2018). In this framework, institutional functions, differentiations and changes in the Greek society are investigated. The thesis investigates whether there is change in the attitudes of Greeks – teachers and parents – towards the institutions of education, family and the European Union from 2009 till 2016. Particularly, the thesis focuses on possible changes in the working environment, changes in the function of the institution of education, changes in individual, family, communal level and in the level of social interactions, and attitudes towards issues concerning the European Union. Data gathering was conducted in Eastern Macedonia and Thrace region in 2016. The population was teachers and pare ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48036
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48036
ND
48036
Εναλλακτικός τίτλος
Greece and the European Union 20th, 21st century: the effects of social change in attitudes and institutions (with emphasis on the institution of education)
Συγγραφέας
Γκιούρογλου, Χαριτωμένη (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Βεργέτη Μαρία
Καραφύλλης Αθανάσιος
Δημάση Μαρία
Θάνος Θεόδωρος
Μάρκος Άγγελος
Τσαϊρίδης Χαράλαμπος
Θεοδώρου Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομική κρίση; Κοινωνική αλλαγή; Εκπαίδευση; Οικογένεια; Ευρωπαϊκή Ένωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (170; 193 σ.), πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)