Περιστασιακά συναισθήματα και ηδονικές προβλέψεις: ο ρόλος της (α)βεβαιότητας ως διάσταση εκτιμήσεων

Περίληψη

Τα περιστασιακά συναισθήματα, δηλαδή τα συναισθήματα που δεν σχετίζονται με την παρούσα απόφαση, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε ύστερες εκτιμήσεις και κρίσεις. Μια βασική διάσταση που διαφοροποιεί τη συναισθηματική εμπειρία αναφέρεται στη διάσταση εκτιμήσεων βεβαιότητας-αβεβαιότητας. Η θέση μιας συναισθηματικής κατάστασης σε αυτήν τη διάσταση καθορίζεται από το βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και μπορούν να προβλέψουν τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον (Lerner & Keltner, 2000; Smith & Ellsworth, 1985).Η παρούσα έρευνα στοχεύει να συμβάλει στη σχετική βιβλιογραφία με το ρόλο της διάστασης εκτιμήσεων βεβαιότητας-αβεβαιότητας των περιστασιακών συναισθημάτων και να διερευνήσει την επίδρασή της στο πλαίσιο της ηδονικής πρόβλεψης, ενός σημαντικού πεδίου λήψης αποφάσεων (Kahneman & Snell, 1990, 1992; Wilson & Gilbert, 2003). Η παρούσα έρευνα υποθέτει ότι η βεβαιότητα-αβεβαιότητα των περιστασιακών συναισθημάτων διαμορφώνει το αποτέλεσμα των ηδονικών προβλέψεων. Τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Incidental motions, i.e. emotions that are unrelated to the decision at hand, can play a significant role in subsequent evaluations and judgments. A key dimension differentiating emotional experience refers to certainty-uncertainty appraisal dimension. The location of an emotional state on this dimension is determined by the extent to which people understand what is happening and can predict what is going to happen in the future (Lerner & Keltner, 2000; Smith & Ellsworth, 1985). The present research aims to contribute to the literature on the role of the certainty-uncertainty appraisal dimension of incidental emotions and explore its carryover effects in the context of hedonic forecasting, a major field of decision-making (Kahneman & Snell, 1990, 1992; Wilson & Gilbert, 2003). The present research hypothesizes that, through its carryover effect, the certainty-uncertainty of incidental emotions shapes the outcome of hedonic forecasts. The results of four experimental studies indicate th ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47930
ND
47930
Εναλλακτικός τίτλος
Incidental emotions and hedonic forecasting: the role of the certainty-uncertainty appraisal dimension
Συγγραφέας
Πολυπόρτης, Αθανάσιος του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Κοκκινάκη Φλώρα
Χριστόπουλος Γεώργιος
Ρεπούσης Παναγιώτης
Μπάλτας Γεώργιος
Σταθακόπουλος Βλάσιος
Αργουσλίδης Παρασκευάς
Horvath Csilla
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Συναισθήματα; Προβλέψεις; Αβεβαιότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
199 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.