Γεωχημικό αποτύπωμα υπερβασικών περιβαλλόντων στην ποιότητα υπόγειων νερών, με έμφαση στο χρώμιο και το αρσενικό

Περίληψη

Τα δυνητικά τοξικά στοιχεία είναι μια από τις σοβαρότερες απειλές στο περιβάλλον εξαιτίας της τοξικότητας και των επιπτώσεών τους στους ζώντες οργανισμούς. Το γεωχημικό αποτύπωμα, η κινητικότητα και οι αυξημένες συγκεντρώσεις των δυνητικά τοξικών στοιχείων σε νερά και εδάφη είναι αποτέλεσμα γεωγενών (αλληλεπίδραση νερών-πετρωμάτων) και ανθρωπογενών (χρήσεις γης) παραγόντων. Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες με τις μεγαλύτερες εμφανίσεις οφιολιθικών συμπλεγμάτων, το κατώτερο τμήμα των οποίων αποτελείται από τα υπερβασικά πετρώματα. Τα πετρώματα αυτά είναι εμπλουτισμένα σε δυνητικά τοξικά στοιχεία όπως χρώμιο (Cr), κοβάλτιο (Co), χαλκός (Cu), νικέλιο (Ni) και αρσενικό (As). Ειδικά το χρώμιο και το αρσενικό, έχουν προσελκύσει την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας τα τελευταία 15 χρόνια εξαιτίας των υψηλών συγκεντρώσεών τους σε υπόγεια νερά σε πολλές χώρες του κόσμου συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, της τοξικότητάς τους ακόμα και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις και της δυνατότητας κινη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Potentially toxic elements are one of the most severe threats in the environment due to their toxicity and impacts on living organisms. The geochemical fingerprint, the mobility, and the elevated concentrations of the potentially toxic elements in water and soils are the result of geogenic (water-rock interaction) and anthropogenic (land use) factors. Greece is characterized by significant occurrences of ophiolites, the lower part of which consists of ultramafic rocks. Ultramafic rocks present high content of potentially toxic elements such as chromium (Cr), cobalt (Co), copper (Cu), nickel (Ni), and arsenic (As). Especially, chromium and arsenic, have attracted the interest of the scientific community during last 15 years due to their high concentration in groundwater in many countries of the world including Greece, their toxicity even in low concentrations and their ability to mobilize – under specific conditions – at the typical pH values of groundwater. This PhD thesis aims to inve ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47606
ND
47606
Εναλλακτικός τίτλος
Geochemical fingerprint of ultramafic environments in groundwater quality with emphasis on chromium and arsenic
Συγγραφέας
Παπαζώτος, Παναγιώτης του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Περράκη Μαρία
Ροντογιάννη - Τσιαμπάου Θεοδώρα
Καλλιώρας Ανδρέας
Παπασιώπη Νυμφοδώρα
Τριανταφυλλίδης Σταύρος
Αργυράκη Αριάδνη
Παναγόπουλος Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Υπόγεια νερά και γεωχημικό αποτύπωμα; Δυνητικά τοξικά στοιχεία; Χρώμιο; Αρσενικό; Πετρώματα και εδάφη; Πολυκριτηριακή στατιστική ανάλυση; Γεωχημικός κύκλος και κινητικότητα στοιχείων; Περιβαλλοντική γεωχημεία; Υπερβασικά περιβάλλοντα; Λιπάσματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xlix, 830 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.