Καθορισμός παραμέτρων για την εκτίμηση του κύκλου ζωής και του κόστους εφαρμογών άοπλου σκυροδέματος

Περίληψη

Το αντικείμενο της έρευνας αφορά την ανάπτυξη μοντέλου για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή σκυροδέματος και την κατασκευή έργων από άοπλο σκυρόδεμα (συνήθως έργων υποδομής), σύμφωνα με παραμέτρους της Ελληνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας. Για τη ανάπτυξη του μοντέλου, χρησιμοποιείται η μεθοδολογία της Εκτίμησης Κύκλου Ζωής (ΕΚΖ) όπως περιγράφεται στα διεθνή πρότυπα ISO 14040 και 14044. Το μοντέλο αποτελείται αρχικά από βάση δεδομένων περιβαλλοντικών ροών για την παραγωγή 11 βασικών τύπων τσιμέντου της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας, καθώς και όλων των επιμέρους προϊόντων που συμμετέχουν στην παραγωγή του (πρώτες ύλες, καύσιμα, δομικές μηχανές). Η βάση δεδομένων περιέχει επίσης τις ροές για 5 συνήθεις κατηγορίες σκυροδέματος που συναντώνται στις κατασκευές (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37) και καλύπτουν τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τις κατηγορίες έκθεσης σε συνήθη περιβάλλοντα, αλλά και αντίστοιχες ροές ειδικών συνθέσεων σκυροδέματος, οι οποίες έχουν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research for the present thesis focuses on the development of a model that assesses the environmental impacts from concrete production and unreinforced concrete construction (usually for infrastructures), according to the parameters met in the Greek construction industry. The development of the model implements the methodology of Life Cycle Assessment (LCA), as it is described in the international standards ISO 14040 and 14044. The first part of the model consists a database of the environmental flows from the production of 11 of the most common cement types that are being produced by the Greek cement industry, as well as the flows from all intermediate products that are part of cement production (raw materials, fuels, machinery operation). The database also includes the environmental flows from the production of 5 common types of concrete (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37) which fulfill the design requirements for common environmental conditions, but also the flows of altern ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47411
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47411
ND
47411
Εναλλακτικός τίτλος
Specification of the parameters for life cycle assessment and cost assessment of unreinforced concrete applications
Συγγραφέας
Λιάπης, Αλέξανδρος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εργαστήριο Δομικών Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Αναστασίου Ελευθέριος
Παπαγιάννη - Παπαδοπούλου Ιωάννα
Μπίκας Δημήτριος
Στεφανίδου Μαρία
Σιδέρης Κοσμάς
Μουσιόπουλος Νικόλαος
Αρετούλης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Δομικά υλικά; Αειφορία στις κατασκευές; Έργα υποδομής; Εκτίμηση κύκλου ζωής; Ανάλυση κύκλου ζωής; Κοστολόγηση κύκλου ζωής; Κλιματική αλλαγή; Εξάντληση φυσικών πόρων; Τσιμέντο; Σκυρόδεμα; Βιομηχανικά παραπροϊόντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
298 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)