Η ενδικοφανής προσφυγή ως μορφή εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στην φορολογική νομοθεσία

Περίληψη

H δημοσιονομική κρίση που ενέσκηψε στην Ελλάδα γιγάντωσε την ήδη υφιστάμενη ανάγκη για επιτάχυνση στην απονομή της Διοικητικής Δικαιοσύνης και τη μέσω αυτής είσπραξη των λιμναζόντων δημοσίων εσόδων. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά η χώρα μας ανέλαβε την υποχρέωση καθιέρωσης με το νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) μιας υποχρεωτικής διοικητικής διαδικασίας επίλυσης φορολογικών διαφορών. Αυτή η εισαγωγή σε γενική κλίμακα του θεσμού της ενδικοφανούς προσφυγής στα πλαίσια των φορολογικών πράξεων, καταργώντας μάλιστα κάθε προηγούμενο εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, και η ανάθεση στη Φορολογική Διοίκηση του πρωτόγνωρου ρόλου της οιονεί δικαστικής διοικητικής λειτουργίας αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας διατριβής. Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να εντοπίσει, να αναλύσει και εν τέλει να λάβει θέση επί των σημείων διαφοροποίησης της συγκεκριμένης ενδικοφανούς διαδικασίας, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ενδικοφανείς προσφυγές, λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικές διατάξεις που προβλέπο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The fiscal crisis in Greece has exacerbated the already existing need to the acceleration of Administrative Proceedings and the recovery of stagnant public revenue through it. Therefore, in this context, our country undertook the obligation to establish with the new Tax Code of Procedure (Law 4174/2013) a mandatory administrative procedure for the settlement of tax disputes. This general introduction of the institution of obligatory administrative appeal in the context of tax transactions, even removing any previous alternative means of effective legal redress, and the assignment to the Tax Administration of the unprecedented role of quasi-judicial function is the subject of this thesis. This thesis seeks to identify, analyze and ultimately pose the points of difference in this administrative litigation, compared to the other obligatory administrative appeals, taking into account the specific provisions providing for its conduct and regulating the procedural, substantive and procedural ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47377
ND
47377
Εναλλακτικός τίτλος
Obligatory administrative appeal as a form of alternative dispute resolution in tax legislation
Συγγραφέας
Χαλκιάς, Δημήτριος του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Εξεταστική επιτροπή
Μορφακίδης Χρήστος
Κτιστάκη Σταυρούλα
Στεργίου Άγγελος
Ρέμελης Κωνσταντίνος
Δετσαρίδης Χρήστος
Τσιρωνάς Αθανάσιος
Κοντιάδης Ξενοφών
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Ενδικοφανής προσφυγή; Διοικητική προσφυγή; Εξωδικαστική επίλυση διαφορών; Άρθρο 63 ΚΦΔ; Διεύθυνση επίλυσης διαφορών; Επιτάχυνση διοικητικής δίκης; Έννομη προστασία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
594 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.