Ελαστική και ανελαστική συμπεριφορά λικνιζόμενων μελών σεισμικά ανατάξιμων κατασκευών

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή παρουσιάζει τη μόρφωση αλγορίθμων πεπερασμένων στοιχείων για την πρόβλεψη της απόκρισης ελαστικών και ανελαστικών λικνιζόμενων μελών υπό στατική και δυναμική φόρτιση. Πέραν της παραμορφωσιμότητας καθ’ ύψος, οι προτεινόμενες μορφώσεις λαμβάνουν υπόψη την παραμορφωσιμότητα των λικνιζόμενων μελών κοντά στη βάση, η οποία είναι καθοριστική για την αξιόπιστη πρόβλεψη της συμπεριφοράς λικνιζόμενων μελών υπό μεγάλα αξονικά φορτία, όπως αυτών που χρησιμοποιούνται σε σεισμικά ανατάξιμα δομικά συστήματα. Λόγω της μερικής φόρτισης της λικνιστικής διεπιφάνειας τέτοιων μελών, αξιοποιούνται λύσεις που αφορούν στην ημιάπειρη λωρίδα από τη θεωρία ελαστικότητας αντί της τεχνικής θεωρίας κάμψης, καθώς η δεύτερη δεν μπορεί να προβλέψει τη μη γραμμική κατανομή φόρτισης κατά πλάτος της διεπιφάνειας και, συνεπώς, τη μη γραμμική κατανομή τάσεων κοντά στην περιοχή επαφής, η οποία είναι καθοριστική για τον καθορισμό της απόκρισης παραμορφώσιμων λικνιζόμενων μελών. Αρχικά παρουσιάζεται η μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation presents the formulation of finite element algorithms for the prediction of the response of elastic and inelastic rocking members under static and dynamic loading. Apart from deformability along their height, the proposed formulations take the deformability of rocking members near their base into account, which is crucial for an accurate prediction of the response of rocking members under large axial forces, such as the ones used in earthquake resilient structural systems. Due to the partial loading of the rocking interface of such members, solutions regarding the semi-infinite strip from the theory of elasticity instead of the technical theory of bending are employed, since the latter cannot predict the nonlinear load distribution across the rocking interface and, as a consequence, the nonlinear stress distribution near the contact area, which is crucial for the determination of the response of deformable rocking members. The elastic rocking member formulation is pre ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47175
ND
47175
Εναλλακτικός τίτλος
Elastic and inelastic behaviour of rocking members of earthquake resilient structures
Συγγραφέας
Αυγενάκης, Ευάγγελος του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ψυχάρης Ιωάννης
Μουζάκης Χαράλαμπος
Φραγκιαδάκης Μιχάλης
Μπουκοβάλας Γεώργιος
Λαγαρός Νικόλαος
Σέξτος Αναστάσιος
Δημητρακόπουλος Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Λικνιζόμενα σώματα; Παραμορφωσιμότητα; Ανελαστικότητα; Μακροστοιχείο; Μη γραμμική συμπεριφορά; Ανακυκλιζόμενη φόρτιση; Δυναμική απόκριση; Κρούση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
2, xlii, 196 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)