Η διαιτητική απόφαση: η εθνικότητα, η μορφή, το περιεχόμενο, η διάσκεψη και πτυχές των εννόμων συνεπειών στην εσωτερική και διεθνή διαιτησία

Περίληψη

Η διαιτητική απόφαση αποτελεί την κατάληξη της διαιτητικής διαδικασίας. Βάσει αυτής το νικήσαν μέρος μπορεί να επιβάλλει την ικανοποίησή της απαίτησής του. Για να είναι δυνατό αυτό θα πρέπει να έχουν τηρηθεί όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την νόμιμη έκδοσή της, καθώς επίσης και να ληφθεί υπόψη το πεδίο εφαρμογής των εννόμων συνέπειών της. Κρίσιμες παράμετροι για αυτό είναι α) η «εθνικότητα» της διαιτητικής απόφασης, βάσει της οποίας θα καθορισθούν οι εφαρμοστέες διατάξεις για τα παραπάνω β) οι διατάξεις που ορίζουν τα σχετικά με την μορφή, το περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης καθώς και τη διάσκεψη, που προηγείται αυτής γ) οι διατάξεις, που ορίζουν τα σχετικά με τις έννομες συνέπειες της διαιτητικής απόφασης. Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι: α) ο τρόπος καθορισμού της «εθνικότητας» της διαιτητικής απόφασης και οι συνέπειες που αυτός συνεπάγεται β) η προσέγγιση της μορφής, του περιεχομένου της διαιτητικής απόφασης και της διάσκεψης, που προηγείται αυτής με κύριους άξονες τις ρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The arbitral award is the result of the arbitral procedure. Based on it, the party that has won can seek the enforcement of the award. In order, for the award, to serve this purpose, it is crucial that the award has been made, pursuant to the requirements set by the applicable provisions. Furthermore the scope of its legal consequences must be taken into consideration. The crucial factors for the above are a) the nationality of the arbitral award, which will lead to the applicable provisions b) the applicable legal provisions which provide for the form and content of the award and the deliberation which takes place before the rendering of the award c) the provisions which provide for the legal consequences. The scope of this paper is a) the determination of the nationality of the award and the results it brings with it b) the examination of the form and content of the award and the deliberation before the issuing of the award based on the provisions and the case law of the greek legal ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46875
ND
46875
Εναλλακτικός τίτλος
The arbitral award: nationality, form, content, deliberation and aspects of legal consequences in domestic and international arbitration
Συγγραφέας
Ρόβας, Νικόλαος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Καΐσης Αθανάσιος
Απαλαγάκη Χαρίκλεια
Αρβανιτάκης Παρασκευάς
Πίψου Λήδα - Μαρία
Παϊσίδου Νικολέτα
Τσαντίνης Σπυρίδων
Δεληκωστόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Διαιτητική απόφαση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
429 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.