(Μετά)-νεωτερικότητα και γυναίκα: οι μελέτες περιπτώσεων του ΠΑΣΟΚ (Ελλάδα) και του ΑK Parti (Τουρκία), ως εκφραστές των κοινωνικά αποκλεισμένων γυναικών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει το ρόλο του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα και του AK Parti στην Τουρκία, όσον αφορά στον τερματισμό της περιθωριοποίησης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και δη του γυναικείου φύλου. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται έχει γνώμονα τη Διαλεκτική διαδικασία των φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα, η εγελιανή διαλεκτική λειτουργεί ως η γέφυρα μεταξύ νεωτερικότητας και μετανεωτερικότητας. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ λαμβάνεται ως σταθμός της νεωτερικότητας στην ελληνική πραγματικότητα, ενώ το AK Parti, αντίστοιχα, λειτουργεί ως σταθμός της μετανεωτερικότητας για την τουρκική περίπτωση. Η περίοδος που μελετώνται τα δύο κόμματα ΠΑΣΟΚ και AK Parti, περιλαμβάνει το διάστημα από την ίδρυσή τους μέχρι και τις δύο πρώτες κυβερνητικές τους θητείες αντίστοιχα. Η έρευνα βασίστηκε σε αρχειακό υλικό, εφημερίδες, συνεντεύξεις και βιβλιογραφία από ελληνικές, τουρκικές και αγγλικές πηγές. Σε αυτή τη βάση, η συγκεκριμένη συγκριτική μελέτη επιχειρεί να δείξει πως τόσο η ελληνική κοινωνία όσο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation examines the role of PASOK in Greece and AK Parti in Turkey, in terms of ending the marginalization of specific social strata and especially of women. I follow the Dialectics as a methodological approach of social-political phenomenon. More specifically, the Hegelian Dialectics functions as a bridge between modernity and postmodernity. Thus, PASOK is a station of modernity in the Greek paradigm, while AK Parti, respectively, functions as a station of postmodernity for the Turkish case. The time period studied in this dissertation between these two parties, PASOK and AK Parti, includes the period from their establishment until their first two governmental period. Data have been collected from archives, newspapers, interviews and bibliography based on Greek, Turkish and English languages. The dissertation through comparative study challenge to indicate that both Greek and Turkish society were led, through PASOK and AK Party, to a ‘socio-political transition’ with women ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46690
ND
46690
Εναλλακτικός τίτλος
Post-modernity and women: the case studies of PASOK (Greece) and AK Parti (Turkey), as political parties that expressed the demands of women that considered to be socially excluded
Συγγραφέας
Κωνσταντοπούλου, Μαρία του Ανδρέας
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Αναγνωστοπούλου Αθανασία
Σπυρδαλάκης Μιχαήλ
Τεάζης Χρήστος
Αθανασίου Αθηνά
Λαγάνη Ειρήνη
Μοσχονάς Γεράσιμος
Κουζέλης Γεράσιμος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Tουρκία; ΠΑΣΟΚ; Γυναίκες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
409 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.