Κλινική και ιστολογική αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής αυτόλογων αυξητικών παραγόντων σε δυσίατα έλκη μαλακών μορίων

Περίληψη

Η χρήση του Πλάσματος Πλούσιου σε Αιμοπετάλια (PRP) για τη θεραπεία των χρόνιων δυσίατων ελκών είναι μια σχετικά νέα τεχνική. Παρά την φαινομενική αποτελεσματικότητα της μεθόδου και χαμηλά ποσοστά παρενεργειών, δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις στην βιβλιογραφία. Ως εκ τούτου ο σκοπός της μελέτης μας είναι να εκτιμήσουμε το θεραπευτικό αποτέλεσμα του PRP στα χρόνια ανθεκτικά στην θεραπεία έλκη. Μέθοδος: Αυτή η μελέτη είναι προοπτική και σχεδιάστηκε για να συγκρίνει τα αποτελέσματα των δυο ομάδων ασθενών, την πειραματική ομάδα που έλαβε θεραπεία με PRP (Ομάδα A, n=15) και την ομάδα ελέγχου που έλαβε συμβατική θεραπεία (Ομάδα Β, n=12). Στην ομάδα Α το PRP παράγεται από το αίμα του ίδιου του ασθενούς και εφαρμόζεται μια φορά την εβδομάδα. Στην ομάδα Β, οι ασθενείς έλαβαν ακριβώς την ίδια περιποίηση του έλκους, χωρίς όμως το PRP. Η συνολική περίοδος της θεραπείας ήταν οκτώ εβδομάδες. Αποτελέσματα: Και οι δύο ομάδες ήταν ομοιογενείς και παρόμοιες όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, τα συνοδά νοσήμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The use of Platelet Rich Plasma (PRP) for the treatment of nonhealing ulcers is a relatively new technique. Although it seems to yield satisfyinghealing and low complication rates, data remain sparse. Therefore, aim of thisstudy is to evaluate the potential therapeutic effect of PRP on chronic previouslynon-healing ulcers. Methods: This was a prospectively designed study comparing outcomesbetween patients treated with PRP (Group A; n=15) and patients treatedconventionally (Control Group B; n=12) for different types of non-healing ulcers.In Group A, PRP was produced from patient’s own peripheral blood sample andwas applied on the ulcer once every week. In Group B, patients were treatedwith a conventional strategy, without applying PRP. The total treatment periodwas eight weeks. Results: Both groups were similar regarding age, sex, major co-morbidities andlength of treatment. In Group A, patients experienced a non-significantreduction in area and a significant reduction in depth of the w ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46659
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46659
ND
46659
Εναλλακτικός τίτλος
Clinical and histological evaluation of the appliation of autologous growth factors to non-healing soft tissue ulcers
Συγγραφέας
Τσαχιρίδη, Μαρία (Πατρώνυμο: Αρκάδιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Προπαιδευτική Χειρουργική και Χειρουργικής Παθολογίας Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών
Εξεταστική επιτροπή
Φίλης Κωνσταντίνος
Κωνσταντουλάκης Μανούσος
Τούτουζας Κωνσταντίνος
Ζωγράφος Γεώργιος
Γεωργόπουλος Σωτήριος
Ζαγούρη Φλώρα
Σιγάλα Φραγκίσκα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP); Χρόνια έλκη; Επούλωση; Αυξητικοί παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvi, 219 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)