Συναισθήματα και γνωστικές διεργασίες: οι πολλαπλοί ρόλοι του θυμού, της έκπληξης και του δέους στην επικοινωνία με απώτερο σκοπό την πειθώ

Περίληψη

Τα νέα θεωρητικά μοντέλα που εξετάζουν τις συνέπειες των συναισθημάτων στην πειθώ έπρεπε να ενσωματώνουν πολυάριθμα και προφανώς αντιφατικά αποτελέσματα, καθώς και να εξηγούν μοναδικά την ποικιλομορφία των διαδικασιών και των συνεπειών που συνδέονται με τα φαινόμενα της πειθούς (για μια ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης των θεωρητικών μοντέλων στην πειθώ , βλέπε Petty & Briñol, 2008). Ανάμεσα στα διαφορετικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διδακτορική διατριβή βασίζεται στο Μοντέλο Πιθανοτήτων Επεξεργασίας (ELM, Petty & Cacioppo, 1986, Petty & Wegener, 1999, Petty & Briñol, 2012) ως εννοιολογικό πλαίσιο, για να εξετάσει τους ψυχολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων τα συναισθήματα επηρεάζουν την αλλαγή της στάσης. Οι μελετητές των συναισθημάτων έχουν παρατηρήσει ότι οι συναισθηματικές καταστάσεις συνδέονται συνήθως με μια ποικιλία εκτιμήσεων (π.χ., Keltner, Ellsworth, & Edwards, 1993, Lerner & Keltner, 2000). Για παράδειγμα, η χαρά είναι ένα ευχάριστο συναίσθημα π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe new theoretical models examining the effects of emotions on persuasion had to integrate numerous apparently contradictory results, as well as to account unitarily for the diversity of processes and consequences involved in persuasive phenomena (for a historical review of the evolution of the theoretical models in persuasion, see Petty & Briñol, 2008). Among the different models developed in this regard, the present doctoral thesis is based on the Elaboration Likelihood Model (ELM, Petty & Cacioppo, 1986, Petty & Wegener, 1999, Petty & Briñol, 2012) as a conceptual framework, to examine the psychological mechanisms through which emotions influence attitude change. Scholars of emotion have noted that emotional states are typically associated with a diversity of appraisals (e.g., Keltner, Ellsworth, & Edwards, 1993; Lerner & Keltner, 2000). For example, happiness is a pleasant emotion associated with confidence, whereas sadness is an unpleasant emotion associated with doubt (Clore, Ga ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46583
ND
46583
Εναλλακτικός τίτλος
Emotions and cognition: the multiple roles of anger, surprise and awe in persuasive communication
Συγγραφέας
Λαμπρινάκος, Γρηγόριος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Καραντινού Καλυψώ
Briñol Pablo
Σταυράκη Μαρία
Αργουσλίδης Παρασκευάς
Σκαρμέας Διονύσιος
Μπάλτας Γεώργιος
Δημητριάδης Σέργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Γνωστικές διεργασίες; Πειθώ; Συναισθήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
267 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)