Ο λόγιος Ιάκωβος Πιτζιπιός: βίος και έργα

Περίληψη

Il greco Pitzzipios, il ponte dei due mondi. Ένας γεφυροποιός, αυτός θέλησε να είναι σε όλη του τη ζωή ο Ιάκωβος Πιτζιπιός του Γεωργίου από τη Χίο, ένας κοσμοπολίτης του 19ου αιώνα. Ως τα 1850 κινήθηκε ανάμεσα στις δύο ακτές του Αιγαίου, στο νεοσύστατο Βασίλειο της Ελλάδας και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στη χώρα της εθνικότητάς του, της οποίας την ακεραιότητα πάντοτε στήριζε, αλλά την ήθελε Βυζαντινή, με χριστιανό σουλτάνο και δυναμικό το εγγενές της στοιχείο. Ανήσυχη προσωπικότητα, ποτέ δεν αρκούνταν σε ό, τι έκανε και πάντοτε αναζητούσε το διαφορετικό. Σπούδασε νομικά στο Παρίσι, όπως έλεγε, αλλά ποτέ δεν άσκησε τη νομική. Δάσκαλος στην Οδησσό, στο Γυμνάσιο της Ερμούπολης και σχολάρχης στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Το κακότροπον και ανοίκειον του χαρακτήρα του ήταν η αιτία των συνεχών μετακινήσεων και αναζητήσεών του. Φιλοδοξούσε με τις εκδόσεις του να έρθει σε ρήξη με το φαναριώτικο περιβάλλον. Επιδίωκε τα πρωτεία στην ελληνική μυθιστορία με την Ὀρφανὴ τῆς Χίου, προκάλεσε το κοινό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Il greco Pitzzipios, il ponte dei due mondi. A“bridgemaker”. That’s what Iakovos Pitzipios, son of Georgios from Chios, aspired to be in his life. He was a cosmopolitan of the 19th century. Until 1850 he went back and forth between the two coasts of the Aegean sea, between the newly established Kingdom of Greece and the Ottoman Empire, where he was born and its integrity he always supported, but he wanted it to be Byzantine, with a Christian Sultan and an active native element. A restless character by nature, he was never content with himself and would always seek something different. Although he studied Law in Paris, as he used to say, he never practiced it. He was a teacher in Odessa and in Ermoupolis’ Gymnasium and a Principal in the Phanar Greek Orthodox College. His difficult and distant character was the reason behind his constant relocations and quests. Through his publications he aspired to challenge Phanar and its circles. He was claiming the top spot in Greek romance with his ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Il greco Pitzzipios, il ponte dei due mondi. (Pitzipios le grec, le pont de deux mondes). Un médiateur qui construisait des ponts de communication, ce que Jacques Georges Pitzipios de Chios voulait être. Il était un cosmopolite du XIXème siècle. Jusqu’ en 1850, il voyageait entre les deux côtes de la mer Égée, entre le nouveau Royaume de la Grèce et l’Empire ottoman, le pays de son origine, dont il soutenait l’intégrité. Pourtant, il le rêvait Byzantin, avec un Sultan chrétien et que son élément inné soit dynamique. Une personnalité jamais en repos, il ne se contentait guère à son travail et il cherchait toujours quelque chose différente. Il a étudié du droit à Paris, comme il disait, mais il n’a jamais exercé le métier d’avocat. Professeur à Odessa, au Collège d’ Érmoupoli et directeur à la Grande école de la Nation (école orthodoxe grecque de Phanar). Son humeur acariâtre et l’originalité de sa personnalité ont provoqué ses déplacements et recherches fréquents. Il avait l’ambition, ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46582
ND
46582
Εναλλακτικός τίτλος
The scholar Jacomo Pitzipios: biography and writings
Συγγραφέας
Χρυσοβέργη, Ευθαλία Διονύσιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας. Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας Αρχαιολογίας και Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Βαλαής Διονύσιος
Μητρ. Νανάκης Ανδρέας - Σταύρος
Αμοιρίδου Ευαγγελία
Χρήστου Κωνσταντίνος
Κουκουσάς Βασίλειος
Κυριατζή Αντωνία
Τσομπανίδης Στυλιανός
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Πιτζιπιακά; Βυζαντινή ένωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
600 σ., εικ.