Διερεύνηση κόστους διατροφής μηρυκαστικών ζώων από ιδιοπαραγόμενες ή/και αγοραζόμενες ζωοτροφές ανάλογα με το παραγωγικό σύστημα

Περίληψη

Η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους και μαζί με τον κλάδο της κρεοπαραγωγού βοοτροφίας είναι ο δεύτερος μετά την αιγοπροβατοτροφία σημαντικός κλάδος της ζωικής παραγωγής για την Ελληνική κτηνοτροφία, που δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την οικονομική κρίση (2008), παρουσιάζοντας μια σημαντική μείωση στον αριθμό των εκτρεφόμενων αγελάδων γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Για τα ελληνικά δεδομένα οι πιο πρόσφατες μελέτες (Βαλεργάκης, 2000; Μητσόπουλος, 2012) που αφορούν την γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία, επικεντρώνονται σε μία γεωγραφική περιφέρεια της χώρας (Κεντρική Μακεδονία), στην αναγνώριση και περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της δομής και οργάνωσης των εκτροφών, με βασικά κριτήρια κυρίως το μέγεθός τους, την ετήσια γαλακτοπαραγωγή ανά αγελάδα,, τις μεθόδους σταβλισμού, διατροφής, αναπαραγωγής, άμελξης και διαχείρισης των αποβλήτων, κάνοντας σύγκριση των μεθόδων εκτροφής που εφαρμόζονται και των αποτελεσμάτων, τεχνικών και οικονομικών. Επίση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cow farming for milk production is one of the most important sectors in Greek animal production. Cows’ milk production combined with beef meat production is the second most important sector of animal production after sheep farming. Animal production in Greece has also suffered from the financial “crisis” (2008) with the number of milk producing cows declining by a significant amount. The most recent studies (Valergakis, 2000, Mitsopoulos, 2012) of the cows’ milk producing sector in Greece are centered in one geographical region of the country (Central Macedonia) and they are focused on identifying and describing the main characteristics of the structure and organisation of the farms. The basic criteria for this are mainly the size, the annual milk yield per cow, the animal housing system, the nutrition, reproduction, milking and waste management methods. These studies compare the farming methods used to the results achieved, both technical and economic.Moreover, Theodoridis (2008) usin ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2022)
DOI
10.12681/eadd/46120
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46120
ND
46120
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the feeding cost of ruminants using home - grown and or procured feedstuffs depending on the production system
Συγγραφέας
Σιαφάκας, Σταύρος του Χρήστος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εξεταστική επιτροπή
Τσιπλάκου Ελένη
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
Φεγγερός Κωνσταντίνος
Φλώρου - Πανέρη Παναγιώτα
Χριστάκη - Σαρικάκη Ευτέρπη
Κομινάκης Αντώνιος
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΕπιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες; Ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών; Παραγωγικότητα; Αποδοτικότητα; Τυπολογία; Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
335 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)