Γραμμική και μη γραμμική ελαστική ευστάθεια ράβδων με θεωρίες δοκού ανώτερης τάξης

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνάται η γραμμική και μη γραμμική ελαστική ευστάθεια ράβδων διαμέσου θεωριών δοκού ανώτερης τάξης. Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό, το πρώτο βήμα της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η εξέταση του στρεπτοκαμπτικού λυγισμού σύμμικτων δοκών λαμβάνοντας υπόψη τα φαινόμενα της στρέβλωσης (εκτός επιπέδου παραμόρφωση) και την διατμητικής υστέρησης (διαφοροποίηση της κλασσικής κατανομής ορθών τάσεων) λόγω κάμψης και στρέψης. Στο δεύτερο βήμα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, μορφώνεται το πρόβλημα της γραμμικής κα μη γραμμικής στατικής ανάλυσης ομογενών δοκών λαμβάνοντας υπόψη τα φαινόμενα της αξονικής στρέβλωσης και της διαστρέβλωσης (εντός επιπέδου παραμόρφωση) επιπρόσθετα σε εκείνα λόγω της καμπτικής και στρεπτικής συμπεριφοράς της δοκού διαμέσου του σχήματος διαδοχικής ισορροπίας που υιοθετείται (πλεονεκτήματα έναντι προβλημάτων ιδιοτιμών). Κύριο τμήμα του δεύτερου βήματος αποτελεί η διατύπωση, η αρχικοποίηση και η επίλυση των προβλημάτων συνο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this doctoral dissertation the linear and non-linear elastic stability of beams is investigated by means of higher order beam theories. In order to do so, the first step of this doctoral dissertation is the examination of flexural-torsional buckling of composite beams taking into account warping (out-of-plane deformation) and shear lag (alteration of engineering normal stress distribution) effects due to both flexure and torsion. In the second step of this doctoral dissertation, the problem of linear static analysis of homogeneous beams is formulated taking into account axial warping and distortional (in-plane deformation) phenomena in addition to flexural and torsional ones by means of the adopted sequential equilibrium scheme (advantages over eigenvalue solutions). A major part of the second step is the establishment, the initialization, and the solution of the boundary value problems concerning the evaluation of axial warping and distortional modes by means of the sequential equi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46061
ND
46061
Εναλλακτικός τίτλος
Linear and non-linear elastic stability of beams by higher order beam theories
Συγγραφέας
Αργυρίδη, Αμαλία Κλεάνθης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Εξεταστική επιτροπή
Σαπουντζάκης Ευάγγελος
Κουμούσης Βλάσιος
Γαντές Χαράλαμπος
Βάγιας Ιωάννης
Λαγαρός Νικόλαος
Παπαδόπουλος Βησσαρίων
Βαμβάτσικος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Θεωρία δοκού ανώτερης τάξης; Στρέβλωση; Διαστρέβλωση; Αξονική μορφή στρέβλωσης; Αξονική μορφή διαστρέβλωσης; Τοπικός λυγισμός; Μη γραμμική ανάλυση; Αξονική μορφή στρέβλωσης; Δοκός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
lii, 249 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.