Η Αστική Πολιτική Οικολογία των Κοινών: η παραγωγή των δημόσιων χώρων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη

Περίληψη

Η διατριβή έχει ως αντικείμενο τους δημόσιους χώρους πρασίνου στις πόλεις. Εξετάζοντάς τους, η διατριβή αντιμετωπίζει τους δημόσιους χώρους πρασίνου ως προϊόν πολυεπίπεδων και αλληλένδετων κοινωνικό-φυσικών διαδικασιών, υιοθετώντας ένα διμερές θεωρητικό πλαίσιο που βασίζεται στις βιβλιογραφίες της Αστικής Πολιτικής Οικολογίας (ΑΠΟ) και των αστικών κοινών. Η κριτική ανάλυση των, σχετικών με τους δημόσιους χώρους πρασίνου, πολιτικών που προωθούνται στο πλαίσιο της βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης συμβάλλει στην ανάδειξη της σχέσης τους με διαδικασίες νεοφιλελευθεροποίησης στις πόλεις. Ως εκ τούτου, η διατριβή στρέφει το ενδιαφέρον της στα οικολογικά από-τα-κάτω κινήματα, και υποστηρίζει πως η σύνθεση ενός πλαισίου πάνω στην αστική πολιτική οικολογία των κοινών μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια παραγωγής ενός δικαιότερου και πιο ισότιμου αστικού περιβάλλοντος. Σε αυτή την κατεύθυνση, η διατριβή προτείνει την αναθεώρηση των αστικών κοινών ως κοινωνικό-περιβαλλοντικών υβριδίων, που παράγο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is about green public spaces in cities. In examining them, the thesis conceptualises green public spaces as the products of multidimensional and intertwined socio-natural processes, by employing a twofold theoretical framework that draws on the literatures on Urban Political Ecology (UPE) and the urban commons. An UPE-informed, critical account of green public space-related policies in the paradigms of sustainability and resilience serves to uncover their links to neoliberalisation processes. Turning its interest towards grassroots environmentalism, the thesis argues that the articulation of an urban political ecology of the commons could provide the way forwards for the production of more just and egalitarian urban environments. To this end, the thesis proposes the reconceptualization of the urban commons as socio-natural cyborgs produced through, discursive and material, commoning practices. The framework on cyborg commons theoretically and methodologically informs accoun ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45890
ND
45890
Εναλλακτικός τίτλος
Urban Political Ecology of the Commons: the production of green public spaces in Thessaloniki
Συγγραφέας
Καραγιάννη, Μαρία Απόστολος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασίου Ευαγγελία
Χριστοδούλου Χαρίκλεια
Σταυρίδης Σταύρος
Βιτοπούλου Αθηνά
Καΐκα Μαρία
Κουτρολίκου Παναγιώτα
Καραλιώτας Λάζαρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αστικά κοινά; Δημόσιος χώρος; Αστικό πράσινο; Θεσσαλονίκη; Αστική Πολιτική Οικολογία; Πολεοδομία και χωροταξία; Αστικό περιβάλλον
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
513 σ., εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα