Το ιδίωμα των Δαρνακοχωρίων του νομού Σερρών

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη, η γλωσσολογική προσέγγιση και περιγραφή της γλωσσικής φυσιογνωμίας και ιδιαιτερότητας του ιδιώματος των Δαρνακοχωρίων του νομού Σερρών.Η γενικότερη προσέγγιση που υιοθετείται και ακολουθείται στο πλαίσιο της εργασίας για την περιγραφή και την επεξεργασία του ιδιωματικού γλωσσικού υλικού είναι η συγχρονική. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγχρονική προσέγγιση και πιο συγκεκριμένα για το πώς αυτή εφαρμόζεται και εξειδικεύεται μεθοδολογικά κατά την εξέταση κάθε γλωσσικού επιπέδου (φωνολογία, μορφολογία κ.λπ.) παρέχονται στην αρχή των σχετικών κεφαλαίων. Tο διαθέσιμο γλωσσικό υλικό καλύπτει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1961-2014) και αποτελείται πρωτίστως από: α) μαγνητοφωνημένο προφορικό, καθημερινό λόγο από φυσικούς ομιλητές του ιδιώματος, μόνιμους κατοίκους των Δαρνακοχωρίων, για τη συλλογή του οποίου χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας αλλά και β) μαγνητοφωνημένο και ψηφιακό υλικό (από ραδιοφωνική εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe study, the linguistic approach and description of the language profile and peculiarities of the dialect of Tharnakochoria (prefecture of Serres) are the aims of this research.The general approach which is adopted and followed in the framework of this study for the description and elaboration of the dialectal language material is synchronic. More details about the synchronic approach and, more specifically, about the way in which it is applied and specified methodologically in the examination of each language level (e.g. phonology, morphology etc.) are given at the beginning of the respective chapters. The language material we use covers a definite period of time (1961-2014) and consists of: a) mostly recorded oral, every-day speech produced by native speakers of the dialect, who also live at Tharnakochoria permanently –in order to collect it, we have used convenience sampling– and b) recorded and digital material (e.g. from a radio broadcast on the 3rd programme and «the Chest of e ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2022)
DOI
10.12681/eadd/45797
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45797
ND
45797
Εναλλακτικός τίτλος
The dialect of Tharnakochoria (prefecture of Serres)
Συγγραφέας
Αποστολοπούλου, Σοφία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δελλή Δήμητρα
Μπέης Σταμάτης
Ανδρειωμένος Γιώργος
Μαγουλά Ευγενία
Λαβίδας Νικόλαος
Παντελίδης Νικόλαος
Καπετανάκη Σοφία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Δαρνάκες; Δαρνακοχώρια; Ιδίωμα Δαρνακοχωρίων; Νομός Σερρών; Διαλεκτολογία; Νέα Ελληνική γλώσσα, Βόρεια ιδιώματα; Συγχρονική προσέγγιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
516 σ., πιν., χαρτ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.