Μελέτη ροής εντός αιμοφόρων αγγείων πριν και μετά την εισαγωγή καθετήρα με χρήση αναλυτικών μεθόδων

Περίληψη

Είναι γνωστό ότι η ροή του αίματος στην αορτή (πριν και μετά την εισαγωγή καθετήρα) διέπεται από μεγάλες πεπερασμένες τιμές του αριθμού Womersley α και για τέτοιες τιμές του α δεν υπάρχει καμία αναλυτική λύση στη βιβλιογραφία. Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η αναζήτηση αναλυτικών λύσεων όταν ο αριθμός Womersley μεταβάλλεται από πεπερασμένες έως άπειρες τιμές. Η εξαχθείσα ενιαία λύση προβλέπει ότι, οι αθηρωματικές πλάκες μπορεί να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε θέση γύρω από μια εγκάρσια τομή του τοιχώματος της αορτής σε αντίθεση με την μη ενιαία αναλυτική λύση. Επιπλέον, η ενιαία λύση δίνει διατμητικές τάσεις αυξημένες κατά περίπου 100% σε σχέση με αυτές της ασυμπτωτικής λύσης, γεγονός που μπορεί να συνεισφέρει από κοινού μαζί με άλλους παθολογικούς παράγοντες στην ταχύτερη γήρανση του αρτηριακού συστήματος και την πιθανή δυσλειτουργία της αορτής. Τέλος, χρησιμοποιώντας μια ρευστομηχανική άποψη και προσέγγιση, προσπαθήσαμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα: Γι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis was motivated by the fact that blood flow in the aorta (before and after the insertion of a catheter) is governed by large finite values of the Womersley number α and for such values of α there is not any analytical solution in the literature. Having this in mind, we seek analytical solutions to the equations of the fluid motion when the Womersley number varies from small finite to infinite values. The derived single solution predicts that the atherosclerotic plaques may develop in any location around the cross section of the aortic wall unlike to the prescribed locations predicted by the matching solution. In addition, the single solution gives circumferential wall stresses augmented by approximately 100% with respect to the matched asymptotic expansions, a factor that may contribute jointly with other pathological factors to the faster aging of the arterial system and the possible malfunction of the aorta. Finally, using a fluid mechanics view and approach, we trie ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45696
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45696
ND
45696
Εναλλακτικός τίτλος
Study of flow inside blood vessels before and after the insertion of a catheter using analytical methods
Συγγραφέας
Μεσσάρης, Γεράσιμος του Αντώνιος-Τρύφων
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηνικολάου Μαρία
Λουκόπουλος Βασίλειος
Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος
Παναγιωτάκης Γεώργιος
Ευσταθόπουλος Ευστάθιος
Χατζηζήσης Ιωάννης
Ζαμπάκης Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αορτή; Ροή αίματος; Εξισώσεις Navier-Stokes; Οριακό στρώμα; Διατμητική τάση; Oρθή τάση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
284 σ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.