Προσαρμοστική επιδημική διάδοση σε ασύρματα αδόμητα δίκτυα

Περίληψη

Το αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι η επιδημική διάδοση (epidemic dissemination)πληροφορίας σε ασύρματα αδόμητα (ad hoc) δίκτυα με προσαρμοστικό τρόπο. Στό-χοι είναι η συμφιλίωση των απαιτήσεων για ευρεία διάδοση της πληροφορίας και γιαμειωμένο ενεργειακό κόστος, η εκτίμηση μιας βέλτιστης λύσης του προβλήματος αλ-λά και η επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης στους εν λόγω τομείς με υψηλής ποιότηταςπληροφορία.Η προσαρμοστική επιδημική διάδοση (Π.Ε.Δ.) σε αδόμητα δίκτυα σε θορυβώδες περι-βάλλον είναι πρόβλημα με πολλές παραμέτρους.Με τη χρήση της διαστρωμάτωσης (cross-layering) με βάση την επίγνωση κατάστασηςκαναλιού μπορούν να κατασκευαστούν σχήματα προσαρμοστικής διάδοσης, τα οποίαεξοικονομούν ενέργεια διατηρώντας ταχεία και αποτελεσματική διάχυση πληροφορίαςή μόλυνση του δικτύου, σύμφωνα με την ορολογία της επιδημικής διάδοσης [1].Αυτού του είδους η αντιμετώπιση [1] είναι αναδραστική. Μπορεί όμως να σχεδιαστείμια εκδοχή σχημάτων με πρόβλεψη η οποία χρησιμοποιεί συναρτήσεις οφέλους για τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The focus of this research is epidemic information dissemination in wireless ad hocnetworks in an adaptive manner. The main targets are the compromise betweendemands for broad information dissemination and reduced energy cost, the assessmentof an optimal solution to the problem and also the achievement of optimal performancein the aforementioned areas with high quality inforamation.Adaptive epidemic dissemination (AED) in ad hoc networks in a noisy environment isa problem with many parameters.Using cross-layering based on channel state-awareness, one can engineer adaptivedissemination sche- mes, which save energy while retaining a fast and effective infection([1] ).This type of scheme [1] is reactive, but a flavor of proactive scheme can be devisedthat uses utility functions in order to adapt transmission characteristics. The proposedsolution is a proof of concept of this idea. With this approach energy cost is savedwhile infection remains successful [2].The above scheme can be enhance ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45651
ND
45651
Εναλλακτικός τίτλος
Adaptive epidemic dissemination in wireless ad hoc networks
Συγγραφέας
Κοντός, Θεοφάνης του Ιωάννης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηευθυμιάδης Ευστάθιος
Μεράκος Λάζαρος
Σφηκόπουλος Θωμάς
Ζέρβας Ευάγγελος
Αλωνιστιώτη Αθανασία
Βέργαδος Δημήτριος
Βαρουτάς Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Αδόμητα δίκτυα; Προσαρμοστική επιδημική διάδοση; Διαστρωματική σχεδίαση; Βέλτιστη παύση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)