Συσχέτιση περιβαλλοντικών παραμέτρων με την εμφάνιση ασθενειών στο εκτρεφόμενο λαβράκι Dicentrarchus labrax, L. 1758 και πρόληψη των ασθενειών αυτών

Περίληψη

Στην Ελλάδα οι πιο σημαντικές βακτηριακές ασθένειες που πλήττουν τις ιχθυοκαλλιέργειες είναι η δονακίωση που προκαλείται από το βακτήριο Listonella (Vibrio) anguillarum και η φωτοβακτηριδίαση που προκαλείται από το βακτήριο Photobacterium damselae subsp. piscicida (Phdp) και το πιο ευαίσθητο ψάρι σε αυτές είναι το λαβράκι. Άλλη σημαντική ασθένεια είναι η ιογενής εγκεφαλοπάθεια και αμφιβληστροειδοπάθεια, που οφείλεται στη μόλυνση των ψαριών από Betanoda-ιούς και το χειμερινό σύνδρομο που σχετίζεται με τη μείωση της θερμοκρασίας τους χειμερινούς μήνες και είναι ασθένεια που προσβάλλει κυρίως την τσιπούρα. Η διατριβή πραγματεύτεται τη συσχέτιση της πιθανότητας εμφάνισης των τεσσάρων κυριότερων ασθενειών του εκτρεφόμενου λαβρακιού και της τσιπούρας με τις φυσικοχημικές παραμέτρους του θαλασσινού νερού δύο μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στον Κόλπο Αργοστολίου και συγκεκριμένα της θερμοκρασίας, της αλατότητας, του διαλυμένου οξυγόνου και του pH, χρησιμοποιώντας δεδομένα τέτοιων παραμέτρων και ασθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In Greece, the most important bacterial diseases afflicting fish farms are Vibriosis caused by Listonella (Vibrio) anguillarum and photobacteriosis caused by the bacterium Photobacterium damselae subsp. piscicida (Phdp) and the most sensitive fish is seabass (Dicentrarchus labrax L.). Another major illness is viral encephalopathy and retinopathy, which is due to infection from Betanoda viruses, and the winter syndrome associated with temperature decrease during winter months, a disease primarily affecting seabream (Sparus aurata, L.). The PhD thesis investigates the correlation of the possibility of occurrence of four main diseases affecting seabass and/or seabream with physicochemical parameters of the seawater in two fish farms in the Argostoli Gulf, namely temperature, salinity, dissolved oxygen and pH, utilizing data for these parameters and disease outbreak data from 2011 to 2015. Data on time series of nutrients, chlorophyll a, microbiological parameters and management data for t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45129
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45129
ND
45129
Εναλλακτικός τίτλος
Correlation of environmental parameters with the occurrence of diseases in the farmed sea bass Dicentrarchus labrax, L. 1758 and prevention of these diseases
Συγγραφέας
Σπίνος, Ευθύμιος (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας
Εξεταστική επιτροπή
Μπακόπουλος Βασίλειος
Ζερβάκης Βασίλειος
Κουτσούμπας Δρόσος
Κόκκορης Γεώργιος
Χασιώτης Θωμάς
Κατσέλης Γεώργιος
Λεονάρδος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πρόληψη ασθενειών ιχθύων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
293 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)