Οι αντιλήψεις του Γεωργίου του Σχολαρίου περί ανθρώπινης ευδαιμονίας

Περίληψη

Από το ογκώδες έργο του Γεωργίου Σχολαρίου στην παρούσα διατριβή αναδεικνύονται τα σημεία εκείνα, τα οποία συνθέτουν την, όσον ένεστι, ολοκληρωμένη εικόνα των αντιλήψεών του περί της αληθούς ευδαιμονίας, της μακαριότητας. Τι σημαίνει «ευδαιμονία» για τον Σχολάριο, με ποιον τρόπο επιτυγχάνει να αποδώσει το ύψιστο νόημά της, ποιος ο ρόλος του λόγου στην επίτευξη της ευδαιμονίας, ποιες οι αντιλήψεις του Σχολαρίου περί θείας πρόνοιας και προορισμού του ανθρώπου, πώς επηρεάζεται στην επιχειρηματολογία του από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ποια η ιδιαίτερη επίδραση του Αριστοτέλη και του Θωμά Ακινάτη στη σκέψη και στο έργο του, ποια η επίδραση της Πατερικής Παράδοσης, πώς οι περί ευδαιμονίας απόψεις του Σχολαρίου εντάσσονται στην ηθική φιλοσοφία του και εκτείνονται και στη μεταφυσική, πώς συνθέτει ο Σχολάριος τα ωραιότερα και υψηλότερα των αντιθέσεων και πώς τα εναρμονίζει προς το υπερβατικό, πώς συμβιβάζει τις περί ευδαιμονίας απόψεις του Αριστοτέλους και του Πλωτίνου, ποια η σχέση λόγου κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

From the voluminous work of George Scholarios, this dissertation deals with those points which compose an, as far as possible, complete picture of his views on true eudaemonia, bliss. The crucial questions that are raised in order to fully understand the Byzantine thinker’s views on human eudaemonia are the following: what does “eudaemonia” mean for Scholarios; in what way does he manages to describe its great meaning; what is the role of reason in achieving eudaemonia; which are Scholarios’ views on divine providence and purpose of human beings; how is his argumentation influenced by Ancient Greek philosophy; what is the particular impact of Aristotle and Thomas Aquinas on his thought and work; what is the impact of Patristic Tradition; how Scholarios’ views on eudaemonia are included in his Moral Philosophy and extend to Metaphysics; how Scholarios synthesizes the finest and greatest points of the contradictions and how does he reconcile them with the transcendent; how does he synthe ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Dall’opera di Gennadio Scolario in questa tesi di dottorato presentano i punti e i pensieri dell’umana beatitudine. Quelli sono i pensieri di Gennadio Scolario per quando riguarda la beatitudine e la grazia? Che cosa è beatitudine? Anche che cosa è il pensiero di beatitudine e come Gennadio Scolario presenta il senso della beatitudine, e insieme la ragione, nello stesso stato la beatitudine e la ragione, anche come presenta Gennadio Scolario la prudenza del Dio, la prospettiva dell’ uomo, e la relazione con gli argomenti della filosofia greca antica, con Aristotele e le riflessioni con Tommaso d’ Aquilo e anche i rapporti del sui pensieri con quelli che hanno i Padri della Chiesa. I pensieri di Gennadio Scolario attraversano la via che inizia dalla filosofia morale, e dalla metafisica, e l’antitesi trascendente e beatitudine. E come i pensieri di Gennadio Scolario si trovano in rapporti con quelli pensieri di Aristotele, e di Plotino, per quando riguarda la ragione e la fede, la ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45052
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45052
ND
45052
Εναλλακτικός τίτλος
George Scholarios’ views on human eudaemonia
Συγγραφέας
Μπαλιάτσας, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Αραμπατζής Γεώργιος
Χρόνης Νικόλαος
Πολίτης Νικόλαος
Τερέζης Χρήστος
Στείρης Γεώργιος
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος
Μαντζανάς Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Σχολάριος, Γεώργιος (1400-1473); Αριστοτέλης (384-322); Πλωτίνος (περ. 203 - 270); Βυζαντινή Φιλοσοφία; Πατερική θεολογία; Σχολαστικισμός; Ευδαιμονία; Ηθική; Μεταφυσική; Θεός; Αρετή; Κακό; Φαύλο; Κόσμος; Αγιότητα; Τελείωση; Μακαριότητα; Θάνατος; Εντελέχεια; Κάθαρση; Κόλαση; Λόγος; Μετάνοια; Σωτηρία; Δικαιοσύνη; Ψυχή; Πρόνοια; Αυτεξούσιο; Ειμαρμένη; Πάθος; Ον; Αγαθό; Προορισμός; Πίστη; Φως; Αμαρτία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
247 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)