Οι ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας 1780-1880: γύρω από τον Αδαμάντιο Κοραή και τον Ιακωβάκη Ρίζο Νερουλό: επίγονοι και ανταγωνιστές

Περίληψη

Στη μελέτη αυτή ασχολήθηκα με τους λόγους της συγγραφής των Ιστοριών της νεοελληνικής λογοτεχνίας, την ημερομηνία που θεωρούμε ότι υπάρχει τομή και ρήξη με το ελληνικό παρελθόν, τον διαχωρισμό σε λογοτεχνικές περιόδους, τις λογοτεχνικές έννοιες που προβάλλονται (χρηστικότητα, φιλοπατρία, φαντασία, πρωτοτυπία), το κριτήριο επιλογής των συγγραφέων που αναφέρονται ή ευρετηριάζονται, οι χρησιμοποιούμενες βιβλιογραφικές αναφορές, οι επιρροές των ιστοριών της λογοτεχνίας από άλλους ιστορικούς της λογοτεχνίας και ο διάλογος των ιστοριών μεταξύ τους. Εξετάστηκαν οι αναφορές στα δημοτικά τραγούδια, η θέση της κρητικής λογοτεχνίας, η θέση της λογοτεχνίας των Ιονίων νήσων, η πρωτοκαθεδρία της φαναριώτικης λογοτεχνίας και ο ρόλος της στην εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας και, τέλος, η επίδραση των μεταφράσεων στην παραγωγή πρωτότυπων έργων. Οι Ιστορίες της Νέο-ελληνικής λογοτεχνίας γνώρισαν δύο πυλώνες: το Υπόμνημα του Κοραή (1803) και τα Μαθήματα του Νερουλού (1827), και τα δύο γραμμένα στα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis we have studied the reasons why each book of the literature’s History (1780-1880) was written, the date which marks the beginning of the rupture with the ancien Greek past, the division into literary periods, literary notions presented (utility, love of the homeland, imagination, originality), the criteria of choice of writers who are listed in these books, the bibliographic sources used, the reciprocal influence of the historians, their agreements and their rivalry. We also have studied the references to popular songs, the role of Cretan literature, of the Ionian Islands literature, the preponderance of Phanariot literature and its role in the evolution of neo-Hellenic literature, finally the influence of the translated books on the production of original ones. The books of the neo-Hellenic literature History were based on two pillars: The Mémoire sur l’État actuel de la Civilisation dans la Grèce of Coray in 1803 and the Cours de littérature grecque moderne of Neroulos ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45007
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45007
ND
45007
Εναλλακτικός τίτλος
The book of the history of modern Greek literature from 1780 until 1880: around Adamantios Korais and Jakovakis Rizos Neroulos: imitators and emulators
Les histoires de la littérature néohellénique 1780-1880: autour d’Adamantios Coray et de Jacovakis Rizos Néroulos: des épigones et des émules
Συγγραφέας
Δολαψάκης, Δημήτριος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Universite Paris Sorbonne - Paris IV. Ecole Doctorale 1. Monde Anciens et medievaux. Institute Neo - Hellenique
Εξεταστική επιτροπή
Masson Marie-Paule
Bouchet Rene
Tonnet Henri
Vassilaki Sophie
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Νεοελληνικός διαφωτισμός; Ρομαντισμός; Λογοτεχνία; Ελληνικά; Φαναριώτες; Χρηστικότητα; Φαντασία; Πρωτοτυπία; Φιλοπατρία
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
352 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)