Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης της δυναμικής εξέλιξης πλημμυρικού κινδύνου στο χρόνο σε περιαστικό περιβάλλον υπό μεταπυρικές συνθήκες

Περίληψη

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για αποτελεσματική εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου στο πολύπλοκο, ευμετάβλητο και ευαίσθητο περιαστικό περιβάλλον. Η έρευνα εστιάζει στην εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου υπό μεταπυρικές συνθήκες για Μεσογειακές περιαστικές λεκάνες απορροής. Έτσι, αναπτύχθηκε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τη θεωρητική εκτίμηση της δυναμικής εξέλιξης των υδρολογικών παραμέτρων που επηρεάζουν τον πλημμυρικό κίνδυνο ως συνάρτηση του χρόνου, μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Για την εκπόνηση της έρευνας εισήχθη για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος «υδρολογική επαναφορά» για να περιγράψει το (μεταπυρικό) στάδιο όταν η υδρολογική απόκριση λεκάνης απορροής που έχει καεί, έχει επανέλθει, από κάθε πρακτική (υδρολογικής απόκρισης) απόψη, στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την πυρκαγιά. Προτείνεται ότι η υδρολογική επαναφορά μπορεί να επέλθει νωρίτερα από την (πιο πλήρη) «περιβαλλοντική επαναφορά», η οποία επιτυγχάνε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The primary aim of this dissertation is the development of a methodological framework to theoretically estimate the dynamic evolution of hydrological parameters that affect flood risk as a function of time, following the occurrence of forest fires. The research focuses on flood risk assessment under post-fire conditions for Mediterranean periurban catchments. To this end, a methodological framework to theoretically estimate the dynamic evolution of hydrological parameters that affect flood risk as a function of time, following the occurrence of forest fires has been developed. For this research the term “hydrological recovery” was introduced for the first time in international literature in order to describe the (post-fire) stage when the hydrological response of a burnt catchment has recovered, for all practical (hydrological response) purposes, to its pre-fire state. It is suggested that hydrological recovery may occur earlier than (a more complete) “environmental recovery”, which is ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44567
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44567
ND
44567
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a methodology for the estimation of the dynamic evolution of the flood - related hydrological behavior of periurban catchments under post - fire conditions
Συγγραφέας
Παπαθανασίου, Χρυσούλα του Παντελεήμων
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Μιμίκου Μαρία
Μακρόπουλος Χρήστος
Μαμάσης Νικόλαος
Κουτσογιάννης Δημήτρης
Μπαλτάς Ευάγγελος
Τσιχριτζής Βασίλειος
Καρατζάς Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Πλημμύρες; Δασική πυρκαγιά; Υδρολογική απόκριση; Περιαστική λεκάνη; Πλημμυρικός χάρτης; Πλημμυρικός κίνδυνος; Υδρολογικό μοντέλο; Υδραυλικό μοντέλο; Αλληλεπίδραση πλημμυρών - πυρκαγιών; Πλημμυρκή επικινδυνότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxxii 198 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)