«Μήγαρις ἔχω ἄλλο στό νοῦ μου, πάρεξ ἐλευθερία καί γλῶσσα;»: η ιστορική χειρόγραφη παράδοση της γλώσσας (17ος αι.- αρχές 19ου αι.)

Περίληψη

Η συστηματική αυτή έρευνα μελετά την εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας. Η μελέτη, επικεντρώνεται στην ιστορική χειρόγραφη παράδοση της γλώσσας μας από το 17ος αι. ως τις αρχές 19ου αι. Ερευνά τους χειρόγραφους γραμματικούς κώδικες της ιεράς Μονής Αγ. Στεφάνου Μετεώρων, με αριθμό 76 και 146, που έχουν ως θέμα τους την ιστορική περιγραφή της δομής της γλώσσας.Η ερευνητική μεθοδολογία και η ιστορικο-ερμηνευτική προσέγγιση, ήταν απαραίτητες για να θεμελιωθούν σε βάθος όλες οι πληροφορίες, γραπτές και προφορικές, ακολουθώντας τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθοδηγούν την επιστημονική έρευνα.Ο σκοπός επιτεύχθηκε μέσα από την ανάλυση και τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών που πάρθηκαν από την επιστημονική βιβλιογραφία, από τις πηγές και τους χειρόγραφους κώδικες. Αναδείχθηκε, έτσι, η σύνδεση μεταξύ της ελληνικής γλώσσας, των χειρόγραφων κωδίκων, των μαθηματαρίων και της γραφής, με τις μορφές που πήρε ανά τους αιώνες.Τα συμπεράσματα της μελέτης αποκαλύπτουν το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This systematic study studies the evolution of the Greek language. The study focuses on the historical handwriting tradition of our language from the 17th century, until the beginning of the 19th century. It investigates the handwritten grammatical codes of the holy monastery of Ag. Stephanou Meteoron, with numbers 76 and 146, which deal with the historical description of the structure of the language.The research methodology and the historical-interpretive approach were necessary to deepen all information, written and spoken, following the rules and procedures that guide scientific research.The aim was achieved through the analysis and assurance of the validity and reliability of the information obtained from the scientific literature, from sources and handwritten codes. The connection between the Greek language, handwritten codes, “student books-mathimataria” and written language, with the forms it took over the centuries.The findings of the study reveal the greatness of the Greek la ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44345
ND
44345
Εναλλακτικός τίτλος
I have no other thing in my mind, than freedom and language: the historical hand - written tradition of language (17th – early 19th century
Συγγραφέας
Κακοσίμου, Ελένη Ιππόλυτος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαϊωάννου Απόστολος
Σάκκης Δημήτριος
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Σακελλαρίου Μαρία
Αλεξάκης Αλέξανδρος
Νικολάου Γεώργιος
Αναστασόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Γλώσσα & Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορική χειόγραφη παράδοση; Χειρόγραφα; Μεταγραφή; Μετέωρα; Ελληνική γλώσσα; 17ος - 19ος αιωνας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
528 σ., εικ.