Διερεύνηση της περιοδικότητας της αποβολής του mycobacterium avium subspecies paratuberculosis σε πρόβατα με φυσική έκθεση στην παραφυματίωση

Περίληψη

Στο πλαίσιο διερεύνησης με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου και της απομάκρυνσης ζώων ως μέτρου αντιμετώπισης της παραφυματίωσης, διενεργήσαμε μία προκαταρκτική μελέτη χρησιμοποιώντας ELISA και real time PCR για να εκτιμήσουμε εάν η θετικότητα των προβάτων στην παραφυματίωση κυμαίνεται μεταξύ συγκεκριμένων σταδίων αναπαραγωγής, σε πληθυσμό ζώων με υποκλινική παραφυματίωση. Στο προκαταρκτικό στάδιο της ανάλυσης, δείγματα κοπράνων και αίματος συλλέχθηκαν από 42 ενήλικα θηλυκά ζώα, πριν (ΡΡ1) και μετά τον τοκετό (ΡΡ2), και πριν από την περίοδο οχείας. Μόνο ένα από τα ζώα αυτά αντέδρασε θετικά στην ELISA (2.38%, 1 στα 42), που αντιστοιχεί στο 2.8% των θετικών στην PCR ζώων (1 από 36). Ως εκ τούτου, το τελικό στάδιο της έρευνας διεξήχθη χρησιμοποιώντας μόνο real time PCR, η οποία εφαρμόστηκε σε δείγματα κοπράνων που συλλέχθηκαν από 85 ζώα σε 5 περιόδους δειγματοληψίας: 4-15 / 1-3 ημέρες (FP1 / FP2) πριν και μετά τον τοκετό (FP3 / FP4) και πριν από την περίοδο οχείας (FP ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Within the context of an investigation focused at improving the effectiveness of test-and-removal for the control of ovine paratuberculosis, we recently conducted a preliminary study using ELISA and real time PCR to assess whether parturition affects test-positivity, in animals with subclinical paratuberculosis. Samples of faeces and blood were collected from 42 adult female animals, before (PP1) and after parturition (PP2), and before mating. In the preliminary stage of the analysis, only one of the animals tested reacted positively to ELISA (2.38%, 1 of 42), which corresponds to 2.8% of PCR-reactors (1 of 36). Therefore, the final stage the investigation was conducted using only real time PCR, which was applied to test samples of faeces collected from 85 animals, in 5 periods of sampling: 4-15/1-3 days (FP1/FP2) before and after parturition (FP3/FP4), and before mating (FP5). The result of the preliminary analysis indicated that PCR-positivity in terms of the number of shedders and t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44321
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44321
ND
44321
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation to determine variation in feacal shedding of mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in sheep with natural exposure to paratuberculosis
Συγγραφέας
Ματαράγκα, Αντωνία (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εξεταστική επιτροπή
Οικονομόπουλος Ιωάννης
Μπαλάσκας Χρήστος
Τριανταφυλλόπουλος Κωνσταντίνος
Σωτηράκογλου Κυριακή
Γαζούλη Μαρία
Aranaz Alicia
Ocepek Matjaz
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Παραφυματίωση αιγών και προβάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
106 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)