Διερεύνηση και συσχέτιση πολεοδομικών παραμέτρων και αξιών κατοικιών με χρήση μεθόδων χωρικής ανάλυσης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Περίληψη

Η αποκωδικοποίηση της τιμής της κατοικίας είναι εξίσου σημαντική για μια πληθώρα ανθρώπων που συνδέονται με αυτή. Η γνώση της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων στην αξία της κατοικίας, οι οποίες δεν έχουν συνεκτιμηθεί όσο θα έπρεπε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μελετητές/πολεοδόμους στον σύγχρονο σχεδιασμό, αλλά και να βοηθήσει υποψήφιους επενδυτές στη σωστή λήψη σχετικών αποφάσεων. Επιπλέον, μπορεί να προσφέρει το απαραίτητο πλαίσιο αξιολόγησης προτάσεων επέμβασης στον αστικό χώρο και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις αναπτυξιακής, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής των αστικών κέντρων. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός εμπλέκεται ενεργά στην διαμόρφωση των αγορών καθώς επηρεάζει την χωροθέτηση, τη μορφή αλλά και την ανάπτυξη της πόλης. Όμως, παρόλο που από την πλειοψηφία των σχετικών ερευνών συνομολογείται πως οι παράμετροι που σχετίζονται με τη θέση ενός ακινήτου καθώς και εκείνες που χαρακτηρίζουν τη γειτονιά στην οποία αυτό εντοπίζεται διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στις αξίες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Decoding housing value is extremely important for many different parties and individuals involved. Knowing the effects on housing value of several factors which have not yet been adequately investigated, can be very useful for urban planners or potential investors in decision making processes. Furthermore, this knowledge can provide the necessary framework for the assessment of urban interventions, thus should be taken into consideration in cases of urban and socio-economic policies’ development. Urban planning often defines the socio-economic aspects of the city and shapes its land market through forming and developing its urban core. Nowadays, the urge for increase in land value through better urban planning is more than evident. However, although the vast majority of studies on this topic conclude that factors related to the location of a property along with its neighborhood characteristics can have a crucial role in determining housing value, urban parameters defining urban space f ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44246
ND
44246
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation and correlation of urban parameters and housing values by using spatial analysis methods in Geographic Infromation Systems environment
Συγγραφέας
Λυκοστράτης, Κωνσταντίνος Θωμάς
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών. Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Σχεδιασμού-Οργάνωσης του Χώρου
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννοπούλου Μαρία
Στεφανής Βασίλειος
Παππάς Βασίλειος
Προφυλλίδης Βασίλειος
Πολυχρονόπουλος Δημήτριος
Θεοδωρά Παναγιώτα
Μποτζώρης Γεώργιος
Βαβάτσικος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αξία κατοικίας; Ηδονικά μοντέλα; Όροι δόμησης; Χωρική προσβασιμότητα; Γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
260 σ., πιν., χαρτ., γραφ.