Μικρο-ρευστονικές διατάξεις για χρωματογραφία και βιοεφαρμογές σε μικροεργαστήριο ψηφίδας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει τον σχεδιασμό, κατασκευή, χαρακτηρισμό και θεωρητική ανάλυση μικρο-ρευστονικών διατάξεων για χρωματογραφικούς διαχωρισμούς. Το μεγαλύτερο μέρος της διατριβής αφορά κυρίως δύο διατάξεις για καθαρισμό βακτηριακού (και δευτερευόντως ανθρώπινου γενωμικού) DNA με εκχύλιση στερεάς φάσης. Πιο συγκεκριμένα, τα επιτεύγματα της διατριβής συνοψίζονται παρακάτω:Α) Αναπτύχθηκε μια πολυμερική μικρο-ρευστονική διάταξη από πολύ(μεθακρυλικό μεθυλεστέρα) (PMMA) για καθαρισμό DNA. Η διάταξη έχει πολύ υψηλή ενεργή επιφάνεια και πυκνότητα καρβοξυλομάδων που οφείλονται στην απ’ ευθείας εγχάραξη με πλάσμα οξυγόνου και ταυτόχρονη μικρο-νανοΰφανση στο πολυμερικό της υπόστρωμα. Είναι ικανή να καθαρίσει με εκχύλιση στερεάς φάσης βακτηριακό DNA από Salmonella, και επέδειξε καθαρισμό DNA με μεγάλη δυναμική έκταση από 5 έως 1,9x10^8 κύτταρα (που αντιστοιχούν σε 26,3 fg – 2 x 500 ng) και υψηλή απόδοση. Η διάταξη καθαρισμού βακτηριακού DNA ενσωματώθηκε σε μια πλατφόρμα ολοκληρω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aims of this PhD dissertation are the design, fabrication, characterization and theoretical analysis of microfluidic devices for chromatographic separations. The largest part of this dissertation concerns mainly two devices for purification of bacterial (and secondarily human genomic) DNA with solid phase extraction. More specifically, the main contributions of this thesis are summarized below:A) A DNA purification microfluidic device was developed on poly(methyl methacrylate) (PMMA) plates. The device presents a high surface area and high density of carboxyl groups, due to the direct oxygen plasma etching and simultaneous micro-nanotexturing of the microchannel walls. Using solid phase extraction on chip the device is capable of purifying Salmonella bacterial DNA and a large dynamic range from 5 to 1.9x10^8 cells (corresponding to 26.3 fg – 2 x 500 ng) and a high efficiency of DNA purification was demonstrated. The bacterial DNA purification device was incorporated in an integrate ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43996
ND
43996
Εναλλακτικός τίτλος
Microfluidic devices for lab-on-a-chip chromatography and bioapplications
Συγγραφέας
Καστανιά, Αθηνά Στυλιανός
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Οικονόμου Αναστάσιος
Γογγολίδης Ευάγγελος
Τσερέπη Αγγελική
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Πέτρου Παναγιώτα
Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα
Κόκκινος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Μηχανική & Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοαναλυτική χημεία και Μικρο-ρευστονική; Μικρο-ρευστονική διάταξη; Τεχνολογία πλάσματος; Μικρο-νανοΰφανση; Καθαρισμός DNA; Χρωματογραφία; Μοντελοποίηση κινητικής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, xxiv, 248 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.