Γενετικός χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση αυτόχθονων φυλών αιγών και προβάτων

Περίληψη

Στόχος της διατριβής αποτέλεσε η μελέτη της γενετικής δομής ελληνικών φυλών μικρών μηρυκαστικών χρησιμοποιώντας γονιδιωματικές προσεγγίσεις, η οποία είναι απαραίτητη για τη διάσωση, τη γενετική βελτίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων. Συνολικά, μελετήθηκαν τέσσερις ελληνικές φυλές προβάτων (Χίου, Μπούτσικο, Καραγκούνικο, Φριζάρτα) και δυο φυλές γιδιών (εγχώρια και Σκοπέλου). Για τον γενετικό χαρακτηρισμό ακολουθήθηκαν δυο προσεγγίσεις, οι οποίες αφορούσαν τόσο στη χρήση μικροσυστοιχιών γενοτύπησης σε επίπεδο DNA, όσο και στην αλληλούχιση του μεταγραφώματος του μαστικού αδένα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RNA-seq. Για τον γενετικό χαρακτηρισμό των προβάτων χρησιμοποιήθηκε η μικροσυστοιχία OvineSNP50K. Τα αποτελέσματα της πληθυσμιακής δομής, των επιπέδων γενετικής ποικιλότητας και ομοζυγωτίας στους πληθυσμούς φανέρωσαν υψηλά επίπεδα γενετικής ποικιλότητας των φυλών, με μέτριες γενετικές αποστάσεις μεταξύ τους. Οι γενετικές συσχετίσεις των φυλών και των πολυμορφισμών κατά μή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis population structure of Greek breeds of small ruminants using novel genomic technologies was studied, which is essential so as to preserve rare breeds and improve livestock performances. Four different Greek sheep breeds were analyzed (Chios, Boutsko, Karagouniko, Frizarta), as well as the two Greek goat breeds (Eghoria and Skopelos). To accomplish the genetic characterization, two approaches were used. First, genotyping microarrays were used to identify ~50Κ SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) spread throughout the genome, whereas the second approach involved transcriptome sequencing of the mammary gland. Genetic characterization for sheep breeds was performed using OvineSNP50K microarray beadchip. Results showed that Greek sheep breeds maintain high levels of genetic heterogeneity with modest genetic distances among them, based on the indices used. Genomic associations of SNPs and breeds revealed 3.802 SNPs that can be used in targeted genetic improvement sch ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43923
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43923
ND
43923
Εναλλακτικός τίτλος
Genetic characterization and identification of autochthonous breeds of sheep and goats
Συγγραφέας
Μιχαηλίδου, Σοφία του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Τομέας Ζωϊκής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας
Εξεταστική επιτροπή
Αρσένος Γεώργιος
Αργυρίου Αναγνώστης
Τσάγκαρης Γεώργιος
Μπάνος Γεώργιος
Δόβας Χρυσόστομος
Χατζηπλής Δημήτριος
Μακρής Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μικρά μηρυκαστικά; Μικροσυστοιχίες γενοτύπησης; Αλληλούχιση μεταγραφώματος; Γονιδιωματική; Γενετική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
215 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)