Μελέτη φυσιογνωμίας ζωοτεχνικής διαχείρισης αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσης διατριβής ήταν η δημιουργία μιας αντιπροσωπευτικής και επικαιροποιημένης τυπολογίας εκμεταλλεύσεων για τον κλάδο των θηλαζουσών αγελάδων στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η αναγνώριση των τύπων έγινε για το σύστημα εκτροφής και για το προφίλ του εκτροφέα, με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από ένα στρωματοποιημένο τυχαίο δείγμα κατά Neyman, 66 εκμεταλλεύσεων. Η στρωμάτωση έγινε σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και ανά τάξη μεγέθους. Τα πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίων που αφορούσαν στην καταγραφή (α) κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ζωοτεχνικών και οικονομικών παραμέτρων των εκμεταλλεύσεων θηλαζουσών αγελάδων και (β) στάσεων, λήψης αποφάσεων και απόψεων των ιδιοκτητών των εκμεταλλεύσεων.Η πρωτογενής επεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων έγινε με τη χρήση της περιγραφικής στατιστικής. Η ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στην κάλυψη των θρεπτικών αναγκών των ζώων, ανέδειξε τόσο την αναγκαιότητα της χρήσης των βοσκοτόπων όσο και της ιδιοπαραγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis was to create a representative and update farm typology for the suckler cow sector in the region of Central Macedonia. The identification of the types was done both for the farming system and the farmer’s profile, based on the data obtained from a Neyman stratified random sample of 66 farms. The stratification was made by size class at the level of Regional Unity. Primary data was collected through personal interviews with the cattle farmers by completing questionnaires concerning (a) social, environmental, zootechnical and economic parameters of suckler cow holdings and (b) attitudes, decisions and views of farm owners.The primary processing of the collected data was made by using descriptive statistics. The analysis of data on the coverage of animal nutritional needs has highlighted both the need for grassland use and the self-production of some of the complementary feeds. In the economic survey, the gross profit was used as an indicator of the economic perform ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43818
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43818
ND
43818
Εναλλακτικός τίτλος
Study of zootechnical management profile of suckler cow farms in Central Macedonia Region
Συγγραφέας
Γουρδουβέλης, Δημήτριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας
Εξεταστική επιτροπή
Ντότας Δημήτριος
Αυδή Μελπομένη
Χρηστάκη Ευτέρπη
Αγγελόπουλος Σταμάτης
Σέμος Αναστάσιος
Φλώρου-Πανέρη Παναγιώτα
Γιακουλάκη Μαρία
Μπασδαγιάννη Ζωίτσα
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΕπιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Θηλάζουσες αγελάδες; Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση; Συστήματα εκτροφής; Τυπολογία εκτροφέα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
238 σ., εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)