Ο ατομικός δρων σε μία διεθνή διαπραγμάτευση: η περίπτωση της Λωζάννης

Περίληψη

Η εν λόγω διδακτορική διατριβή αναλύει το ρόλο του ατομικού δρώντα στα πλαίσια μίας διεθνούς διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με την υπόθεση εργασίας, ο ατομικός δρων μπορεί να επηρεάσει μία διεθνή διαπραγμάτευση, άσχετα της πολύ μεγάλης δυναμικής του δεύτερου και τρίτου επιπέδου ανάλυσης. Στοιχεία του ατομικού δρώντα όπως η εμπειρία του, η φήμη του, οι αντιλήψεις του, η σωματική και ψυχική του υγεία, ο τρόπος λήψης των αποφάσεών του κ.α. μπορούν να επηρεάσουν μία διεθνή διαπραγμάτευση, είτε θετικά, είτε αρνητικά. Σύμφωνα με τη δεύτερη υπόθεση εργασίας, η περιρρέουσα διεθνοπολιτική ατμόσφαιρα μπορεί να επηρεάσει μία διεθνή διαπραγμάτευση, ιδιαιτέρως το ύφος, το πλαίσιο και τα αποτελέσματά της. Η εν λόγω διδακτορική διατριβή έχει επιλέξει ως περιπτωσιολογική μελέτη τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στη Λωζάννη κατά τη διάρκεια των ετών 1922/1923.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis analyses the role of the individual actor in the context of an international negotiation. According to the working hypothesis, the individual actor can affect an international negotiation, irrespective of the great dynamics of the second and third levels of analysis. Qualities of the individual actor such as his experiece, his reputation, his perceptions, his physical and mental health, his decision-making manner etc. can affect an international negotiation, either on a positive or a negative way. According to the second working hypothesis, the surrounding ideological-political atmosphere can affect an international negotiation, in particular its fashion, context and results. This thesis has selected as case study the international negotiations in Lausanne during the years 1922/1923.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43660
ND
43660
Εναλλακτικός τίτλος
The individual actor in an international negotiation: the case of Lausanne
Συγγραφέας
Παππάς, Ιωάννης Διογένης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Καιρίδης Δημήτριος
Κολιόπουλος Κωνσταντίνος
Υφαντής Κωνσταντίνος
Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος
Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
Πλατιάς Αθανάσιος
Χατζηβασιλείου Ευάνθης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Διεθνείς διαπραγματεύσεις; Ατομικός Δρων; Ηγεσία; Αντιλήψεις; Λήψη αποφάσεων; Ρητορεία; Διεθνείς συνθήκες; Βενιζέλος, Ελευθέριος (1864-1936)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
319 σ., εικ., χαρτ., σχημ.