Ο νησιωτισμός ως παράμετρος στην εξέλιξη μικρών νησιωτικών κοινωνιών στις Κυκλάδες την περίοδο 18ου-19ου αιώνα: η περίπτωση της Θηρασίας

Περίληψη

Αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη της οργάνωσης, της διαχείρισης και της εξέλιξης του φυσικού και του ανθρωπογενούς χώρου μικρών νησιωτικών κοινωνιών του συμπλέγματος των Κυκλάδων τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τους τόπους αυτούς είναι ο νησιωτισμός, που εισάγει στην έρευνα το εννοιολογικό δίπολο απομόνωση – επικοινωνία. Επιλέγεται μία περίπτωση μελέτης, η νήσος Θηρασία, που ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα Θήρας-Θηρασίας και παραμένει σχεδόν ανέπαφη από τη σύγχρονη βίαιη ανάπτυξη που έχει αλλοιώσει σε μεγάλο βαθμό τη γειτονική Θήρα. Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθούν, να εντοπιστούν και να μελετηθούν οι διαδικασίες παραγωγής χώρου, οι ανάγκες, οι αποφάσεις και εν τέλει οι μηχανισμοί και οι διεργασίες εξέλιξης στις Κυκλάδες τον 18ο και τον 19ο αιώνα στο πλαίσιο του νησιωτισμού. Οι συνιστώσες του νησιωτισμού διερευνώνται και μελετούνται στην ειδικότερη περίπτωση μελέτης, τη Θηρασία. Η μελέτη περιλαμβάνει δύο μέρη: τις θεωρητικές και ιστορικές προσεγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the research is the study of the organization, the management and the evolution of the natural and the built environment of small insular communities in the Cyclades, in the 18th and 19th centuries. Insularity is the basic element that defines these places and inserts to the research the conceptual dipole isolation-communication. A case study is selected, the island Therasia, that belongs to the insular cluster Thera-Therasia and has remained intact from the violent development that has spoiled Thera to a great extent. The aim of the research is to recognize, analyze and study the processes of production of space, the needs, the decisions and the mechanisms of evolution in the Cyclades in the 18th and 19th centuries in the context of insularity. The elements that define insularity are researched and studied in the case study of Therasia. The study comprises two parts: a. theoretic and historic approaches and b. the in situ research. At the first part the basic notions of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43608
ND
43608
Εναλλακτικός τίτλος
The evolution of small insular communities in the Cyclades, in the 18th and 19th centuries, in the context of insularity: the case-study of Therasia
Συγγραφέας
Δανιήλ, Άλκηστη Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Τζαχίλη Ίρις
Davis Jack
Αρακαδάκη Μαρία
Δούση Μαρία
Ζέη Ελευθερία
Καλογήρου Νικόλαος
Λεφάκη Στυλιανή
Χριστοδούλου Χαρίκλεια
Παλυβού Κλαίρη
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τέχνες
Λέξεις-κλειδιά
Νησιωτισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
435 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.