Παιχνίδια εξουσίας: η πολιτική ανατομία της επιτηρούμενης κερκίδας

Περίληψη

Ποιοι είναι οι «βάνδαλοι των γηπέδων», οι «ταραξίες» και οι «μπάχαλοι» της κερκίδας; [και] Πως οι «βίαιες» οπαδικές κοινότητες μετατρέπονται σε απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια;. Ποια η σύνδεση τους με το νεοφασισμό αλλά και τον αντιφασισμό; Άραγε, κατάφερε «η κερκίδα» και «η μπάλα» να αποδευσμετεί από το φόντο της πολιτικής; Η παρούσα μελέτη διερευνά την πολιτική ανατομία των οπαδικών κοινοτήτων στο πεδίο του αθλητισμού, στο πλαίσιο ενός κριτικού κοινωνιολογικού και εγκληματολογικού προβληματισμού και υπό την επίδραση της μεταδομιστικής οπτικής. Ειδικότερα, το θεωρητικό μέρος διαχωρίζεται με βάση το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο και τα πολιτισμικά συμφραζόμενα σε δύο χρονικές περιόδους. Στη μελέτη της πρώτης χρονικής περιόδου, σκιαγραφείται η γενεαλογία των «βίαιων οπαδικών κοινοτήτων» και αναδεικνύεται η μετάβαση από την πειθαρχία της θέασης στην εποχή της κατήχησης των μαζών στο πλαίσιο του φασισμού. Στη συνέχεια, η όλη προβληματική μεταφέρεται στη δεκαετία του 1960 μέχρι και σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Who are the "vandals of stadiums", the "troublemakers" and the "delinquents" of the stands? [and] How do the "violent" fan communities turn into a threat to the public order and security? What is their connection to neo-fascism and anti-fascism? Have the "stand" and "the ball" actually managed to disengage themselves from the background of politics? This study explores the political anatomy of fan communities in the field of sports, taking into consideration the framework of a critical sociological and criminological reflection and being influenced by the postmodern perspective. More specifically, the theoretical part is divided according the socio-historical framework and the cultural contexts of two time periods. During the first period, the genealogy of "violent fan communities" is outlined, and the transition from the discipline of watching to the era of mass catechism within the context of fascism is highlighted. Subsequently, the whole problematization ranges from the 1960s to th ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43464
ND
43464
Εναλλακτικός τίτλος
Power games: the political anatomy of the surveilled stand of sports fans
Συγγραφέας
Παρασκευόπουλος, Δημήτριος Ανδρέας
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργούλας Ευστράτιος
Ψημίτης Μιχάλης
Παπαγεωργίου Δημήτρης
Ναγόπουλος Νικόλαος
Ζαϊμάκης Ιωάννης
Γιαννακόπουλος Κώστας
Μαρκαντωνάτου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βία; Πολιτική; Κοινότητες; Οπαδοί; Αθλητισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
336 σ., εικ., πιν.