ΣΙΚΥΩΝ ΧΑΙΡΕ: Νεκροταφεία και έθιμα ταφής μιας πόλης της Πελοποννήσου από την εποχή των Ορθαγοριδών έως την έλευση των Ρωμαίων

Περίληψη

Βασικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη των ταφικών τελετουργικών εθίμων της Σικυώνας, πόλεως-κράτους της ΒΑ Πελοποννήσου. Αρχικά επιχειρείται η σύντομη ιστορική επισκόπηση και παρουσίαση της τοπογραφίας της πόλης. Στη συνέχεια η μελέτη επικεντρώνεται στην καταγραφή των νεκροταφείων (και μεμονωμένων τάφων) που έχουν αποκαλυφθεί έως και σήμερα στην επικράτεια της πόλης. Βάσει των ανασκαφικών αναφορών που έχουν δημοσιευθεί, προκύπτει ότι έχουν εντοπισθεί τάφοι της μυκηναϊκής εποχής, αλλά και εκτεταμένα νεκροταφεία με περίοδο χρήσης από τη γεωμετρική έως και ρωμαϊκή εποχή. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αποκάλυψη τριών ταφικών μνημείων με πολλαπλές ταφές, κυρίως της ελληνιστικής εποχής. Για τις ανάγκες της μελέτης η έρευνα εστίασε σε τμήμα νεκροταφείου που αποκαλύφθηκε τη δεκαετία του 1970 στην πεδιάδα της Σικυώνας, με συνεχή χρήση από τα τέλη του 7ου αι. έως και τα τέλη του 2ου / αρχές του 1ου αι. π.Χ. Συνολικά αποκαλύφθηκαν 214 τάφοι, στους οποίους είχαν γίνει μόν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of the present dissertation is to study the burial rites of Sikyon, a city-state in the northeastern Peloponnese. It begins with a brief historical survey and presentation of the city’s topography and then focuses on the cemeteries (and individual tombs) discovered to date within the city’s territory. The published excavation reports reveal that tombs from the Mycenaean period have been detected, as well as extensive cemeteries used from the Geometric up to the Roman period. Of special importance is the discovery of three funerary monuments with multiple burials, mainly from the Hellenistic period. For the needs of the study, research focused on a section of a cemetery discovered in the 1970s in the plain of Sikyon, with continuous use from the end of the 7th century up to the end of the 2nd / beginning of 1st century B.C. In total 214 tombs were discovered, which included only inhumations, mainly in shaft graves, whereas a smaller number were inhumations in cist tombs ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43444
ND
43444
Εναλλακτικός τίτλος
SIKYON CHAIRE: cemeteries and burial customs of a peloponnesian city from the orthagorids until the roman invasion
Συγγραφέας
Μπαλλά, Φωτεινή Αναστάσιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Σημαντώνη-Μπουρνιά Ευαγγελία
Βαλαβάνης Παναγιώτης
Λιάμπη Αικατερίνη
Πλάντζος Δημήτριος
Κατάκης Στυλιανός
Λώλος Ιωάννης
Σαμπετάι Βικτώρια
Κεφαλίδου Ευριδίκη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Νεκροταφεία; Ενταφιασμοί; Τάφοι; Έθιμα ταφής; Αρχαίες νεκρικές τελετές και έθιμα; Σικυών; Ανασκαφές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3τ. (295 ; 415; 74 σ.), εικ., πιν., χαρτ., γραφ.