Κινητικότητα γηγενούς χρωμίου στη λεκάνη απορροής του ποταμού Ασωπού

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή ερευνώνται η κινητικότητα και οι μηχανισμοί που ελέγχουν την απελευθέρωση χρωμίου από εδάφη, που προέρχονται από μία περιοχή που παρουσιάζει εκτεταμένη γηγενή ρύπανση. Οι στόχοι αυτής της διατριβής ήταν (1) να αξιολογηθεί ο γεωχημικός χαρακτηρισμός και η ταξινόμηση των εδαφών και των ιζημάτων του ποταμού σε σχέση με την προέλευση του χρωμίου κατά μήκος του ποταμού Ασωπού, (2) να αξιολογηθούν οι διαδικασίες που επηρεάζουν την κινητικότητα του εξασθενούς χρωμίου στα εδάφη και τα ιζήματα και να αποσαφηνισθούν οι μηχανισμοί απελευθέρωσης χρωμίου από τα εδάφη και (3) να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία για την εκτίμηση των επιπτώσεων της πρόσληψης εξασθενούς χρωμίου από αγροτικά προϊόντα (συγκεκριμένα καρότα), και του κινδύνου στην ανθρώπινη υγεία λόγω της κατανάλωσης καρότων που καλλιεργούνται στη λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού.Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το χρώμιο και την παρουσία του στο περιβάλλον, και συγκεκριμένα στο έδαφος και στο σύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis investigates the mobility and controlling mechanisms of chromium (Cr) release from soils obtained from an area of wide spread geogenic contamination. The objectives of this study were (1) to assess the geochemical characterization and classification of soils and river sediments with respect to the origin of Cr along Asopos river, (2) to assess the processes affecting the mobility of Cr(VI) in soils and sediments along Asopos river and to elucidate the mechanisms of Cr release from soils and (3) to develop a methodology to assess the impact of geogenic origin Cr(VI) uptake by agricultural products (specifically carrots), and the risk of human consumption of carrots grown in Asopos River basin in Greece.In Chapter 1 a comprehensive review on Cr and its presence in the environment, and specifically in soil and plant system is given. Moreover, the study area and the framework of analysis of this thesis are drawn.Chapter 2 presents the published article in the Journal of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43426
ND
43426
Εναλλακτικός τίτλος
Mobility of geogenic chromium in Asopos river basin
Συγγραφέας
Λίλλη, Μαρία Άγγελος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών
Εξεταστική επιτροπή
Νικολαΐδης Νικόλαος
Καλογεράκης Νικόλαος
Καρατζάς Γεώργιος
Παρανυχιανάκης Νικόλαος
Γιδαράκος Ευάγγελος
Μωραΐτης Δανιήλ
Μαμάης Δανιήλ
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Μηχανική Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
γηγενές χρώμιο; Κινητικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
138 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.