Αναγνώριση γεωμετρικών προτύπων μέσω επαναληπτικών μετρήσεων τρισδιάστατου σαρωτή Laser

Περίληψη

Η τεχνολογία της τρισδιάστατης σάρωσης θεωρείται ως μία από τις βασικές επιλογές τοπογραφικής τεκμηρίωσης σε μεγάλο εύρος εφαρμογών. Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση μόνο συστημάτων τρισδιάστατης σάρωσης ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τα παράγωγα προϊόντα μιας εργασίας. Σε άλλες περιπτώσεις, απαιτείται ο συνδυασμός της με τις πιο παραδοσιακές μεθόδους της τοπογραφίας, της φωτογραμμετρίας και της γεωδαισίας ώστε να επιτευχθούν ακριβέστερα και πιο τεκμηριωμένα αποτελέσματα. Ανάλογα με το είδος της εφαρμογής γίνεται και η επιλογή του κατάλληλου συστήματος σάρωσης. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος των δεδομένων που μετρήθηκαν από έναν σαρωτή Faro Focus 3D S120 και αφορούν τρία διαθέσιμα γεωμετρικά στερεά-πρότυπα (κύβος, πυραμίδα, σφαίρα). Ο έλεγχος πραγματοποιείται για τέσσερεις διαφορετικές αποστάσεις από το όργανο, της τάξης των 3.5, 7.5, 19.0 και 35.0 μέτρων. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τον σαρωτή Faro Focus 3D στο περιβάλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Three-dimensional scanning is considered to be one of the basic topographical documentation options across a wide range of applications. In many cases, the use only of three-dimensional scanning derivative products satisfies the requirements of a project. In other cases, it is necessary to combine them with the traditional methods of topography, photogrammetry and geodesy in order to achieve more accurate results. The selection of the appropriate scanning system depends on the application. In this PhD dissertation, a quality control of the data measured by a Faro Focus 3D S120 scanner is performed and involves three available geometric solids-patterns (cube, pyramid, sphere). The check is carried out in four different distances from the instrument, in the order of 3.5, 7.5, 19.0 and 35.0 meters. The measurements were carried out using the Faro Focus 3D scanner in the environment of the Aristotle University of Thessaloniki and are called scanning data I. Two other data sets, coming from ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43294
ND
43294
Εναλλακτικός τίτλος
Geometrical pattern recognition using repeated measurements of a laser scanner
Συγγραφέας
Σιδηρόπουλος, Ανδρέας του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής. Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωματικής
Εξεταστική επιτροπή
Λακάκης Κωνσταντίνος
Σαββαίδης Παρασκευάς
Λαζαρίδου Μαρία
Υφαντής Ιωάννης
Δούκας Ιωάννης
Τοκμακίδης Κωσταντίνος
Γεωργιάδης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Τρισδιάστατη σάρωση; Γεωμετρικά πρότυπα; Τρισδιάστατη γεωμετρία; Αναγνώριση προτύπων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
180 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)