Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία εκπαιδευτικού και αλλοδαπών μαθητών: ερευνητική προσέγγιση

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τη μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία εκπαιδευτικού και αλλοδαπών μαθητών. Σκοπός της διατριβής είναι η περιγραφή του θεωρητικού πλαισίου και η καταγραφή των ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τη μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία. Ειδικότερα δε, σκοπός της ερευνητικής μας προσπάθειας είναι η εξέταση των παραμέτρων της μη λεκτικής συμπεριφοράς εκπαιδευτικού και αλλοδαπών μαθητών στη χώρα μας. Συγκεκριμένα εξετάστηκε αν, και σε ποιο βαθμό, τα μη λεκτικά σήματα του εκπαιδευτικού γίνονται κατανοητά από τους αλλοδαπούς μαθητές, και αντιστρόφως, με αποτέλεσμα να προωθείται ή και να εμποδίζεται η επικοινωνία μεταξύ τους και ασφαλώς η ανάπτυξη θετικού συναισθηματικού κλίματος. Για τις ανάγκες της έρευνας συντάχθηκε ένα φύλλο παρατήρησης και ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσια του νομού Αττικής. Προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: φαίνεται ότι η εμπειρία των εκπαιδευτικών και ειδικά η προϋπηρεσία τους σε σχο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The following doctoral thesis focuses on the teacher-student nonverbal behavior and communication that takes place in Greek language classes which include students of different national origins. The aim here is to describe the theoretical framework and record research data concerning both nonverbal behavior and communication. Specifically, our research concentrates on the parameters and specifications of nonverbal behavior between Greek school teachers and students from various national backgrounds attending state schools in Greece. Accordingly, two questions were posed: Firstly, whether and to what extent nonverbal signals are perceived and interpreted accurately within the classroom by either teacher or student. Secondly, to what extent this success or failure of interaction advances or hinders teacher-student communication and the building of positive attitude and security within the classroom. While researching, two separate tools were employed: observation sheets and teacher inte ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43073
ND
43073
Εναλλακτικός τίτλος
A research on nonverbal behavior and communication among teachers and foreign students
Συγγραφέας
Γκορτσά, Μαρία Χρυσόστομος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Επιστημών της Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Βρεττός Ιωάννης
Κοντάκος Αναστάσιος
Μπαμπάλης Θωμάς
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Πανταζής Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μη λεκτική συμπεριφορά; Μη λεκτική επικοινωνία; Αλλοδαποί μαθητές; Διαπολιτισμική παιδαγωγική; Πολυπολιτισμικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
353 σ., πιν., γραφ.