Μονόλογοι της Κλυταιμνήστρας στη Γαλλία του 20ου και του 21ου αιώνα: νέες μορφές του τραγικού: από τον θεσμό της Πόλης στη συγκρότηση του Προσώπου

Περίληψη

Κύριος στόχος της διατριβής αυτής ήταν να μελετηθεί η αναλογική σχέση τραγικότητας μεταξύ της ταυτοτικής αγωνίας της αρχαίας Πόλης (όπως αναπαρίσταται στην αρχαία τραγωδία) και της σύγχρονης αγωνίας του Προσώπου (όπως αναπαρίσταται στον μοντέρνο θεατρικό μονόλογο). Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο του αυτόνομου θεατρικού μονολόγου σύγχρονες θεωρίες της ταυτότητας, της εξιστόρησης του εαυτού και της λογοδοσίας του. Υποστηρίχθηκε η θέση πως η θεατρική εξομολόγηση λειτουργεί ως μια συνθήκη αποτύπωσης της τραγικότητας του σύγχρονου υποκειμένου. Πεδίο εφαρμογής και ποιοτικής έρευνας των παραπάνω αποτέλεσαν δυο αυτόνομοι γαλλικοί μονόλογοι της Κλυταιμνήστρας, μεταγραφές δυο Γαλλίδων συγγραφέων του εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα ( της M. Yourcenar και της M.P. Cattino) και η σύγκρισή τους με την αρχετυπική ηρωίδα. Στα αποτελέσματα της διατριβής μπορεί να καταχωρηθεί μια νέα τυπολόγηση του τραγικού με δραματουργικό επίκεντρο την Κρίση και την εκκρεμή ταυτότητα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main aim of this thesis was the examination of the proportional (dramatic) relationship between the identity related agony of the ancient Polis (as represented in Ancient Drama) and the contemporary agony of the Person (as represented in the modern dramatic monologue). For this, modern and postmodern identity theories, self-narrative and accountability theories were examined and transferred within the autonomous dramatic monologue. It was argued that the dramatic confession acts as a tragedy condition for the modern subject. Field of application via qualitative research, were two French monologic rewritings of Clytemnestra by two female writers of the 20th and 21st century (M. Yourcenar and M.P. Cattino), which were compared with the archetypal heroine. As outcomes of this thesis could be registered a new typology for the tragic, focusing on the Judgement, and on the pending identity of the monological hero.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

L’objectif principal de cette thèse fut l’examen de la relation de convenance entre l’agonie identitaire de Polis de l’Antiquité (comme elle est représentée dans la tragédie antique) et l’agonie identitaire de la Personne contemporaine (comme elle est représentée dans le monologue dramatique moderne). Dans ce but, des théories modernes et post-modernes de l’identité et du récit de soi étaient examinées et transférées dans le monologue dramatique autonome. On a soutenu l’idée que la confession dramatique agit comme une condition de surgissement du tragique du sujet contemporain. Deux monologues autonomes, reécritures de Clytemnestre par deux écrivaines françaises du 20e et 21e siècle (de M. Yourcenar et de M.P. Cattino) et leur comparaison avec la héroïne archétypique, furent le champ d’application via une recherche qualitative. En tant que résultat de cette thèse, on peut considérer une nouvelle typologie du tragique focalisée sur le Jugement et l’identité en suspens du héros monologi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42764
ND
42764
Εναλλακτικός τίτλος
Clytemnestra’s french monologues of the 20th and the 21st century: new forms of the tragic: from the institution of Polis to the construction of the Person
Συγγραφέας
Καλογεροπούλου, Παναγιώτα Γρηγόριος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού
Εξεταστική επιτροπή
Παπασπυρίδου Ιωάννα
Διαμαντάκου Αικατερίνη
Φελοπούλου Σοφία
Εξάρχου Καλλιόπη
Γραμματάς Θεόδωρος
Τατσοπούλου Ελένη
Λιτσαρδάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Δραματικός μονόλογος; Ετερότητα; Λογοδοσία και Εκκρεμής Ταυτότητα του μονολογικού ήρωα; Έγκληση και Σιωπή του Άλλου; Δραματική Εξομολόγηση; Τραγικό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
288 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα