Αειφορική παραγωγή βιοχημικών προϊόντων από την αξιοποίηση της βιομάζας του είδους Phalaris aquatica L.

Περίληψη

Η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί περίπου 35% για την περίοδο 2010-2040 ενώ για την ίδια περίοδο ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 9 δις ανθρώπους. Σήμερα οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες συνεχίζουν να καλύπτονται κυρίως από τα ορυκτά καύσιμα (μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Η μείωση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων, το αυξημένο κόστος εξόρυξής τους καθώς και οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον εξαιτίας των αυξημένων εκπομπών CO2, οδηγούν στην ανεύρεση άλλων πηγών ενέργειας όπως είναι οι ανανεώσιμες. Η λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα, η οποία αποτελείται από τρία βασικά δομικά συστατικά, την κυτταρίνη, τις ημικυτταρίνες και τη λιγνίνη, αποτελεί μια υποσχόμενη ανανεώσιμη πηγή για την παραγωγή ενέργειας, βιοκαυσίμων και χημικών ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μια από τις βασικές διεργασίες για την αξιοποίηση της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας είναι η βιοχημική οδός, όπου μέσω των σταδίων της προεπεξεργασίας της βιομάζας, της ενζυμικής υδρόλυσης της κυτταρίνης πο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Global energy consumption foreseen to increase about 35% for the period 2010-2040, while for the same period the world's population will reach 9 billion people. Today increased energy demands are mainly covered by fossil fuels (non-renewable energy sources). As fossil fuel stocks decrease, the extraction costs increase and adverse environmental impacts due to increased CO2 emissions lead to other sources of energy such as renewable. Lignocellulosic biomass, consisting of three basic building blocks, cellulose, hemicelluloses and lignin, is a promising renewable source for the production of energy, biofuels and chemicals with high added value. One of the key processes for the utilization of lignocellulosic biomass is the biochemical pathway where, through the steps of biomass pretreatment, enzymatic hydrolysis of glucose-containing cellulose and alcoholic fermentation of the glucose produced, leads to the production of bioethanol.In this PhD thesis the biomass of the grass species Phala ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41718
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41718
ND
41718
Εναλλακτικός τίτλος
Sustainable production of biochemical products from Phalaris aquatica L. biomass utilization
Συγγραφέας
Πανέρης, Σταύρος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων. Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων
Εξεταστική επιτροπή
Κούκουρα Ζωή
Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος
Ζαμπανιώτου Αναστασία
Αβραάμ Ελένη
Παρίση Ζωή
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Κωτσόπουλος Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Λιγνοκυτταρινική βιομάζα; Phalaris aquatica; Ενεργειακή καλλιέργεια; Προεπεξεργασία; υδροθερμική; βιολογική; Ενζυμική υδρόλυση; Pleurotus ostreatus; θερμογόνος ικανότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
1, xiv, 203 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)