Σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσιο-κεντρικού λογισμικού με βάση θεμελιώδης αρχές αντικειμενοστρέφειας

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή προτείνουμε τεχνικές για τη σχεδίαση και την ανάπτυξη υπηρεσιο-κεντρικού λογισμικού (service-oriented software) με βάση θεμελιώδεις αρχές αντικειμενοστρέ-φειας (fundamental design principles). Υπηρεσιοκεντρικό είναι το είδος του λογισμικού τοοποίο χρησιμοποιεί ως βασικά δομικά συστατικά του (components) μονάδες λογισμικού, πουέχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από τρίτους παρόχους λογισμικού. Αυτά τα δομικά συστατικάείναι γνωστά ως υπηρεσίες (services) και συνήθως προσπελάσσονται από το υπηρεσιοκεντρικόλογισμικό διαμέσου του διαδικτύου (Web) χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των υπηρεσιώνδιαδικτύου (Web-service technology). Οι θεμελιώδεις αρχές αντικειμενοστρέφειας είναι ένασύνολο από οδηγίες σχεδίασης και ανάπτυξης αντικειμενοστρεφούς λογισμικού των οποίωνη παραβίαση δημιουργεί προβλήματα συντήρησης του λογισμικού. Στην παρούσα διατριβή,αυτές οι αρχές οργανώνονται σε δύο ομάδες: (α) τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες το λογισμικόπρέπει να αναπτύσσεται με βάση δομές αφαίρε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the thesis, we propose techniques for developing service-oriented software with respect to fundamental objectorienteddesign principles. These principles represent a set of guidelines for developing software, whose violationleads to problems in the software maintenance. We organize these principles into two groups: (a) principles whichstate that software should be developed with respect to abstractions, and (b) principles which state that softwareshould be developed with respect to small and cohesive modules. When these principles are violated in theservice-oriented paradigm, the maintenance problems are unexpected and more frequent than that appeared inthe case of the object-oriented paradigm. This due to the idiosyncrasy of the service-oriented software, which isrelated to the fact that service-oriented software is intrinsically distributed, since each component is not owned butsimply used. Applying the first group of principles in the service-oriented paradigm includes the develop ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41039
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41039
ND
41039
Εναλλακτικός τίτλος
Designing and developing service-oriented software with respect to fundamental object-oriented principles
Συγγραφέας
Αθανασόπουλος, Διονύσιος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Ζάρρας Απόστολος
Βασιλειάδης Παναγιώτης
Issamy Valerie
Pemici Barbara
Plebani Pierluigi
Πιτουρά Ευαγγελία
Στρούλια Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Υπηρεσιοκεντρικό λογισμικό; Σχεδιαστικές αρχές; Αφηρημένες υπηρεσίες; Εξόρυξη υπηρεσιών; Ενοποίηση υπηρεσιών; XML γραμματική; Σύγκριση υπηρεσιών / XML γραμματικών; Ολιστική σύγκριση; Σταδιακή σύγκριση σε ζευγάρια; Μοτίβο επαναλαμβανόμενης δομής; Αποτεέσματικός αλγόριθμος; Αποδοτικός αλγόριθμος; Συνάρτηση συνάθροισης; Μετρική ομοιότητας; Συνοχή υπηρεσίας; Διεπαφή υπηρεσίας; Αποσύνθεση υπηρεσίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xii, 173 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)