Τυπολογία αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Π.Ε. Λάρισας σε συνάρτηση με τα παραγωγικά συστήματα και με τα εφαρμοζόμενα συστήματα βόσκησης

Περίληψη

Βασικός στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η εμβάθυνση στο εφαρμοζόμενο παραγωγικό σύστημα και σύστημα βόσκησης των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Π.Ε. Λάρισας και η μέσω αυτής αναγνώριση τύπων με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λεπτομερή ανάλυση του παραγωγικού συστήματος εκτροφής και του εφαρμοζόμενου συστήματος βόσκησης. Για την επίτευξη του σκοπού επιλέγει δείγμα 492 εκμεταλλεύσεων με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας κατά Neyman με στρωμάτωση σε τρία επίπεδα. Ως εργαλείο συγκέντρωσης των πρωτογενών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, με τα οποία έγινε καταγραφή των κοινωνικών- ζωοτεχνικών- οικονομικών δεδομένων και στοιχείων που σχετίζονται με απόψεις και στάσεις των κτηνοτρόφων στη διάρκεια παρακολούθησης των εκμεταλλεύσεων στο πεδίο. Η εργασία αποτυπώνει πλήρως την υφιστάμενη κατάσταση και διερευνά το παραγωγικό σύστημα στην περιοχή μελέτης. Στην οικονομική διερεύνηση για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων ως δείκτης χρησιμοποιείται το ακαθά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main scope of this study is to examine in depth the sheep and goat production farmιng system in the regional area of Larissa (Central Greece) and throught the development of a typology according to productive and grazing system. To achieve the purpose, a sample of 492 farms with stratified in three levels by Neyman methodology selected. As research tool of primary data using structural questionnaires, in which selected and recorded zoo technical and economic data. Also, collected data relating to multifunctional role of productive system. The study reflects the current situation of the production system in the regional area of Larissa. The gross profit estimated at EUR 28240,85 in the average per farm. The collection of a large number of observations and variables required the application of a methodical multivariate statistical analysis. Factor analysis was judged to be the most appropriate methodology. The method used for typology of sheep and goat breeding activity is cluster an ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41012
ND
41012
Εναλλακτικός τίτλος
Typology of sheed and goat production in Larissa regional area according to productive and grazing systems
Συγγραφέας
Καϊμακάμης, Ιωάννης Ελευθέριος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπανικολάου Κωνσταντίνος
Ντότας Δημήτριος
Αγγελόπουλος Σταμάτης
Χριστοδούλου Βλαδίμηρος
Αυδή Μελπομένη
Σινάπης Ευθύμιος
Γιακουλάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Παραγωγικά συστήματα; Συστήματα βόσκησης; Πολυμεταβλητή ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 113 σ., εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα