Ανάπτυξη in-vitro φαρμακοκινητικού/φαρμακοδυναμικού μοντέλου για την μελέτη της δράσης αντιμυκητιακών φαρμάκων και των συνδυασμών τους έναντι ειδών ασπεργίλλου

Περίληψη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η in vitro δραστικότητα των αντιμυκητιακών έναντι ασπεργίλλων προσδιορίζεται μεπροτυποποιημένες μεθόδους στις οποίες η συγκέντρωση του φαρμάκου παραμένεισταθερή. Ωστόσο, η ενδοφλέβια χορήγηση αντιμυκητιασικών οδηγεί σε συγκεντρώσειςστο πλάσμα του αίματος που ελαττώνονται λόγω της απέκκρισης, του μεταβολισμού καιτης κατανομής του φαρμάκου. Επομένως, in vivo ο μύκητας εκτίθεται σε μη σταθερέςσυγκεντρώσεις φαρμάκων, γεγονός που δεν αναπαράγεται με τις κλασσικές μεθόδουςπροσδιορισμού των MIC. Σκοποί της παρουσας διατριβής ήταν ανάπτυξη ενός συστήματοςπροσομοίωσης της φαρμακοκινητικής της αμφοτερικίνης Β, της βορικοναζόλης και τηςκασποφουγκίνης όπως αυτή παρατηρείται μετά από ενδοφλέβια χορήγηση τηςενδεδειγμένης δοσολογίας στον άνθρωπο, καθώς και η μελέτη της δράσης των διαφόρωνδοσολογικών σχημάτων αυτών μόνα ή σε συνδυασμό έναντι κλινικών στελεχών A.fumigatus, A. flavus και Α. terreus.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ. Χρησιμοποιήθηκαν τρία κλινικά στελέχη A. fumigatus, A. flavus και Α. terreus ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

INTRODUCTION. The in vitro activities of antifungal agents against Aspergillus spp. are determinedby standardized broth microdilution assays where the drug concentration remains constantover time (Cantón et al, 2009). However, fungi are exposed in vivo to fluctuating drugconcentrations over time because of absorption, elimination, excretion, metabolism, anddistribution processes (Groll et al, 1998). The purposes of this study were to develop an invitro model that simulates the pharmacokinetics of amphotericin B, voriconazole, andcaspofungin in humans after the intravenous administration of standard doses and tostudy the effects of standard dosing regimes and explore alternative single andcombination dosing regimens against clinical isolates of A. fumigatus, A. flavus, and A.terreus.MATERIALS AND METHODS. Three isolates of A. fumigatus, A. flavus, and A. terreus obtained from patients withinvasive pulmonary aspergillosis with amphotericin B and voriconazole CLSI MICs 1 mg/land caspofung ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40933
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40933
ND
40933
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a new in vitro pharmacokinetic/ pharmacodynamic (PK/PD) model simulating human pharmacokinetics for studying the effect of antifungal drugs and their combination against aspergillus species
Συγγραφέας
Ai-Saigh, Rafal of Talil
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ
Εξεταστική επιτροπή
Ζέρβα Λουκία
Βελεγράκη Αριστέα
Μελετιάδης Ιωσήφ
Τζουβελέκης Λεωνίδας
Χατζηπαναγιώτου Στυλιανός
Δημόπουλος Γεώργιος
Σιαφάκας Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ασπέργιλλος; Αμφοτερικίνη Β; Βορικοναζόλη; Κασποφουγκίνη; Φαρμακοκινητική; Φαρμακοδυναμική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xix, 127 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)