Συγκριτική μελέτη μυοτοξικότητας βουπιβακαΐνης, ροπιβακαΐνης, λεβοβουπιβακαΐνης και λιδοκαΐνης σε χοίρους μετά από εφάπαξ ενδομυϊκή έγχυση

Περίληψη

Σκοπός: Η ανεύρεση του λιγότερο μυοτοξικού τοπικού αναισθητικού για εφαρμογή στην κλινική πράξη, συγκρίνοντας την λιδοκαῒνη, βουπιβακαῒνη, ροπιβακαῒνη και λεβοβουπιβακαῒνη, μετά από εφάπαξ ενδομυϊκή έγχυση σε χοίρους στην περιοχή του κνημιαίου μυος.Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αρχικά 40 χοίροι οι οποίοι άνηκαν στο είδος PMN – Laydrage, 10 για κάθε τοπικό αναισθητικό. 24 ώρες πριν από τη λήψη του τεμαχίου μυός γινόταν η έγχυση (10ml) του αντίστοιχου για την ομάδα τοπικού αναισθητικού στην περιοχή του κνημιαίου μυός του χοίρου όπου είχε λάβει προηγουμένως προνάρκωση. Μετά την πάροδο των 24 ωρών, λήφθηκαν τα τεμάχια μυός υπό γενική αναισθησία και έγινε η η παρασκευή τους για χρήση στο οπτικό μικροσκόπιο. Έγινε συμπληρωματική πειραματική μελέτη τεσσάρων επιπλέον χοίρων του ίδιου είδους με τον αρχικό αριθμό PMN-Laydrage για λεπτομερέστερη εξέταση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Η τεχνική έγχυσης του τοπικού αναισθητικού στο σημείο του κνημιαίου μυός, καθώς και η λήψη τους παρέμεινε η ίδια.Ωστόσο η δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim: The discovery of the less myotoxic local anesthetic drug for the clinic application, when we compare lidocaine, bupivacaine, ropivacaine, levobupivacaine after once intramuscular injection in the pigs at the area of the tibial muscle.Methods: They have been studied initially 40 pigs which they belonged in the species PMN-Laydrage, 10 pigs for every local anesthetic, 24 hours before the piece has been taken and the infusion 10ml was done of the specific in the area of the tibial muscle of the pig. After 24 hours passed, the tissue muscle was in torpor and there was prepared for used in the optical microscope. Another testimonial study was done for another four pigs of the same species with an initial number PMN-Laydrage for a detailed examination with the electron microscope. The whole procedure of the infusion of local anesthetic in the shin muscle was the same. However the process of preparation of the muscle tissue for use in the electron microscope is much more complicated in c ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39859
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39859
ND
39859
Συγγραφέας
Πλαϊτάκης, Ιωάννης του Ζαχαρίας
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Προπαιδευτική Χειρουργική
Εξεταστική επιτροπή
Μπράμης Ιωάννης
Ζωγράφος Γεώργιος
Μενενάκος Ευάγγελος
Θεοδώρου Δημήτριος
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος
Αλεξάκης Νικόλαος
Στεργιόπουλος Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μυοτοξικότητα; Βουπιβακαΐνη; Ροπιβακαΐνη; Λεβοβουπιβακαΐνη; Λιδοκαΐνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
44 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)