Μέθοδοι αποτίμησης εταιριών: παρουσίαση των μεθόδων και των προσδιοριστικών παραγόντων εταιρικής αξίας: πώς οι μέθοδοι συνδυάζονται μεταξύ τους, γιατί χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς και πώς εφαρμόζονται οι μέθοδοι αποτίμησης βάσει μιας μεθοδολογίας στάθμισης αυτών

Περίληψη

Μετά από την εμφάνιση του μοντέλου CAPM από τους Sharpe (1964), Lintner (1965), Treynor (1965) και Mossin (1966), αλλά ανεξάρτητα από τον καθένα, και σε συνέχεια του προηγούμενου ερευνητικού έργου του Markowitz (1952), η αποτίμηση των εταιριών άρχισε να εδραιώνεται και να χρησιμοποιείται σε ευρεία βάση στο πεδίο των εφαρμοσμένων οικονομικών. Από τη χρονική στιγμή που έλαβε χώρα η καθιέρωση της θεωρίας της αποτίμησης των εταιριών, πολλοί ερευνητές έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην περαιτέρω εξέλιξή της, ενώ ταυτόχρονα έχουν εισαχθεί προς εφαρμογή διαφορετικές μεθοδολογίες. Παρά την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών μοντέλων αποτίμησης διαμέσου των ετών, οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από τους επαγγελματίες της αγοράς για την αποτίμηση μιας εταιρίας είναι τέσσερεις και συνοψίζονται στις ακόλουθες: Present Values ή Income Approach, Asset Values ή Asset Based Approach, Multiples ή Market Based Approach, και Options Based Valuation ή Opt ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

After the introduction of the CAPM model by Sharpe (1964), Lintner (1965), Treynor (1965) and Mossin (1966) independently, building on the earlier work of Markowitz (1952), the valuation of corporation has started to be founded and utilized broadly. Following the establishment of the corporate valuation theory many researchers have contributed to its further development while different methodologies have been introduced. Despite the development of many different valuation models throughout the years, the most commonly utilized by the corporate and academic community for the valuation of a company are the four major valuation approaches which are summarized to Present Values or Income Approach, Asset Values or Asset Based Approach, Multiples or Market Based Approach, and Options Based Valuation or Options Pricing.However, rarely the valuation of a firm is solely based on one of these approaches. Instead a weighting is performed among the output of each model in order to take into accoun ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39822
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39822
ND
39822
Εναλλακτικός τίτλος
Corporate & equity valuation approaches: presentation of approaches and influential factors of value: how the approaches interact, why they are used for different purposes and how to apply the valuation approaches via a weighting methodology
Συγγραφέας
Γεωργιάδης, Νικόλαος του Ηρακλής
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαναστασίου Ιωάννης
Λαζαρίδης Ιωάννης
Νούλας Αθανάσιος
Ζαπράνης Αχιλλέας
Κουσενίδης Δημήτριος
Παπαδόπουλος Συμεών
Λιβάνης Ευστράτιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Μέθοδος αποτίμησης; Αποτίμηση εταιριών; Μεθοδολογία στάθμισης μεθόδων αποτίμησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
216 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)