Αλβέρτος Μαρίνος ο Χίος (16ος - 17ος): βίος και έργο: παλαιογραφική και φιλολογική μελέτη

Περίληψη

Ο ιερομόναχος Αλβέρτος Μαρίνος κατάγεται από την Χίο και έδρασε πριν και μετά τα μέσα του 16ου αιώνα. Το συγγραφικό του έργο αποτελείται από 32 λόγους (κηρύγματα και μικρές πραγματείες) και ακολουθεί σε αυτά την παράδοση του δημώδους κηρύγματος. Σύμφωνα με νέα στοιχεία κήρυξε στη Χίο, στη Κωνσταντινούπολη και στην Κρήτη και η χειρόγραφη παράδοση των έργων του αποτελείται από δύο χειρόγραφα-συλλογές που περιλαμβάνουν αποκλειστικά έργα του Αλβέρτου Μαρίνου: i) ο αυτόγραφος κώδικας των ομιλιών του (Berolinensis gr. 377, σήμερα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας, Πολωνία), ο οποίος περιέχει τις μισές περίπου από τις ομιλίες του, και ii) ο κώδικας Marcianus gr. II 112 (coll. 1172), olim Nanianus CXXXIV (Biblioteca Nazionale Marciana, Βενετία)· από άλλα δύο χειρόγραφα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ομιλίες του Μαρίνου: i) Cod. Ιβήρων 577 (Άγιον Όρος) και ii) Vaticanus gr. 1914 II (Biblioteca Apostolica Vaticana, Βατικανό) και μια τρίτη κατηγορία που περιλαμβάνουν από μία ομιλία του μετ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The monk Albertos Marinos descended from Chios and acted before and after the mid of 16th century. His writing work consists of 32 speeches (sermons and small essayes) and follows the tradition of the preaching. According to new information, he preached in Chios, Constantinople and Crete, and the handwritten tradition of his works consists of two manuscripts-collections that include exclusively works by Albert Marinos: i) the autograph code of his speeches (Berolinensis 377, at the University of Krakow, Poland), which contains about half of his speeches, and ii) the Marcianus code gr. II 112 (coll. 1172), olim Nanianus CXXXIV (Biblioteca Nazionale Marciana, Venice); from two other manuscripts including, among others, Marino's speeches: i) Iviron 577 (Mount Athos) and ii) Vaticanus gr. 1914 II (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatican) and a third category that includes a speech among many other works, and mainly speeches, of various writers in various manuscripts. His most widespread sp ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39776
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39776
ND
39776
Εναλλακτικός τίτλος
Albertos Marinos the Chios (16th - 17th c.): life and work: paleographic and philological study
Συγγραφέας
Λεοντιάδου, Ευδοκία του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας (ΤΑΒ)
Εξεταστική επιτροπή
Λίτσας Ευθύμιος
Δημητρακόπουλος Φώτιος
Ασωνίτης Σπυρίδων
Παππάς Θεόδωρος
Κατσαρός Βασίλειος
Αγγέλου Αθανάσιος
Κορδώσης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Χίος, ΒΔ; Λόγιοι της τουρκοκρατίας; 16ος αιώνας; Κρήτη; Χειρόγραφη παράδοση; Κωδικολογική περιγραφή; Κηρύγματα; Ομιλίες; Ιερομόναχος; Δαμασκηνός Στουδίτης; Ιωαννίκιος Καρτάνος; Χειρόγραφα; Κώδικες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
360 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)