Θερμοδυναμική ανάλυση συστημάτων ανοικτού εξατμιστικού κύκλου με υγρά προσροφητικά υλικά

Περίληψη

Το αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι η μελέτη των φαινομένων μεταφοράς θερμότητας καιμάζας μεταξύ του αέρα, του αφυγραντικού υλικού και του νερού που συντελούνται στακλιματιστικά συστήματα ανοικτού εξατμιστικού κύκλου με υγρά προσροφητικά υλικά. Ηέρευνα υλοποιείται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πειραματικό επίπεδο και εξετάζει τηνενεργειακή απόδοση του αφυγραντή και του αναγεννητή. Αρχικά, αποκτάται το θεωρητικόυπόβαθρο σχετικά με τις θερμοδυναμικές ιδιότητες των πιο διαδεδομένων αφυγραντικώνυδατικών διαλυμάτων (Χλωριούχο Λίθιο, Βρωμιούχο Λίθιο, Χλωριούχο Ασβέστιο). Η γνώσηαυτή χρησιμοποιείται ως βάση για την ανάπτυξη των μαθηματικών μοντέλων του αφυγραντήκαι του αναγεννητή. Τα μοντέλα αφορούν τρεις διαφορετικές διατάξεις: την αδιαβατικήσυσκευή με το πληρωτικό υλικό, τη μη αδιαβατική συσκευή με το σωληνοειδή εναλλάκτη καιτη μη αδιαβατική συσκευή με τον πλακοειδή εναλλάκτη. Όλα τα μοντέλα συγκρίνονται μεπειραματικά δεδομένα από την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία και δείχνουν αξιόπιστησυμπε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this work is to study the heat and mass transfer processes between air,desiccant solution and water during absorption and desorption processes for applications ofliquid desiccant air conditioning. The study is performed both theoretically and experimentallyand investigates the performance of these processes in terms of absorber efficiency andregenerator efficiency. Firstly, the theoretical background on the thermodynamic properties ofthe most common liquid desiccant solutions (Lithium Chloride, Lithium Bromide and Calcium Chloride) is established, followed by the development of the mathematical models for thedehumidifier and regenerator. The developed models concern three different configurations;the adiabatic device with structured packing, the non-adiabatic device with a tubular heatexchanger and the non-adiabatic device with a parallel plate heat exchanger. All models arevalidated with experimental data taken from the literature and the comparison indicatesreasonabl ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39434
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39434
ND
39434
Εναλλακτικός τίτλος
Thermodynamic analysis of open cycle evaporative cooling systems with liquid desiccant mediums
Συγγραφέας
Χριστοδουλάκη, Ρόζα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας
Εξεταστική επιτροπή
Ρογδάκης Εμμανουήλ
Κορωνάκη Ειρήνη
Αντωνόπουλος Κίμων
Ρακόπουλος Κωνσταντίνος
Σαγιά Αθηνά
Χουντάλας Δημήτρης
Τζιβανίδης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Κλιματισμός; Ηλιακός κλιματισμός; Θερμικοί ψύκτες; Υγρά απορροφητικά υλικά; Απορρόφηση; Αφύγρανση αέρα; Αναγέννηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
395 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)