Το θέατρο των ιδεών στην Ελλάδα από το 1895 ως το 1922

Περίληψη

Το «θέατρο των ιδεών» είναι μια θεατρική κίνηση, χωρίς πάντα συνοχή ανάμεσα στους συντελεστές της, που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα κυρίως κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και αναφέρεται στη συγγραφή και στις παραστάσεις θεατρικών έργων, σύμφωνα με τις πνευματικές και κοινωνικές εξελίξεις, τα νέα δεδομένα στο χώρο του θεάτρου, της λογοτεχνίας και της κοινωνίας. Χαρακτηρίζεται από την προβολή νεωτεριστικών ιδεών και ιδεολογικών στοιχείων, κάτω από την επιρροή κοινωνικών, λογοτεχνικών και ευρύτερων πνευματικών ή καλλιτεχνικών κινημάτων, όπως ο σοσιαλισμός, ο φεμινισμός, ο εθνικισμός, ο ρεαλισμός, ο νατουραλισμός, ο συμβολισμός, ο αισθητισμός και ο νεορομαντισμός. Με βάση την κοινωνιοκριτική μέθοδο και τη διπλή ανάγνωση των κειμένων, δηλαδή με ενδοκειμενικά και εξωκειμενικά κριτήρια, προσπάθησα να αναδείξω τα στοιχεία αυτά και να τα επεξεργαστώ ως προς τη διαπλοκή, λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητά τους και τη σχέση τους με την κοινωνία. Το «θέατρο των ιδεών» επεχείρησε, επίσης, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le “théâtre d’ idées” est un mouvement théâtral, sans obligatoirement de cohérence entre ses participants, qui a été développé surtout les deux prémières décennies du 20ème siècle en Grèce et se réfère à l’ écriture et aux représentations des pièces théâtrales, en accord avec les évolutions sociales et culturelles, les nouvelles données dans le cadre du théâtre, de la littérature et la société. Il est caractérisé par la promotion des idées rénovatrices, d’ éléments idéologiques, sous l’influence des mouvements sociaux, culturels et littéraires, comme le socialisme, le féminisme, le nationalisme, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme, l’esthétisme et le néo-romantisme. Appuyant en partie sur la méthode sociocritique et sur la double lecture des textes, notamment en utilisant des critères intra- et extra-textuels, j’ai essayé de valoriser ces éléments et de les élaborer quant à leur corrélation, efficacité, fonction et relation avec la société. Le “théâtre d’ idées” α entrepris la r ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39295
ND
39295
Εναλλακτικός τίτλος
Le theatre d' idees en Grece de 1895 a 1922
Συγγραφέας
Μπλέσιος, Αθανάσιος του Γεώργιος
Ημερομηνία
1996
Ίδρυμα
Universite de Paris - Sorbonne - Paris IV
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Νατουραλισμός; Θέατρο ιδεών; Σοσιαλισμός; Μεγάλη Ιδέα; Ξενόπουλος, Γρηγόριος; Ταξική συνείδηση; Κωμειδύλλιο; Στρατευμένο θέατρο
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
543 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)