Θεωρίες ομογενοποίησης για μη - γραμμικά σύνθετα υλικά με εφαρμογές στους χάλυβες TRIP

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας Διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη ενός μοντέλου ομογενοποίησης για ισότροπα, ασυμπίεστα ελαστοπλαστικά σύνθετα υλικά με N φάσεις. Το μοντέλο στηρίζεται στη μεθοδολογία ομογενοποίησης για μη-γραμμικά σύνθετα υλικά, η οποία κάνει χρήση ενός γραμμικού σύνθετου υλικού συγκρίσεως (linear comparison composite) για τον προσδιορισμό του μακροσκοπικού ορίου διαρροής του μη-γραμμικού σύνθετου υλικού. Η συγκεκριμένη προσέγγιση οδηγεί σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, το οποίο για τη γενική περίπτωση του σύνθετου υλικού με N φάσεις μπορεί να λυθεί μόνο αριθμητικά. Στην ειδική περίπτωση ενός διφασικού σύνθετου υλικού, το πρόβλημα λύνεται αναλυτικά. Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου μοντέλου επαληθεύτηκαν με προσομοιώσεις τρισδιάστατων μοναδιαίων κελιών, τα οποία περιέχουν μία τυχαία κατανομή ενός μεγάλου αριθμού σφαιρικών σωματιδίων. Έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η χρήση του κάτω ορίου των Hashin-Shtrikman για το μη-γραμμικό σύνθετο υλικό συγκρίσεως (LCC) δίνει την καλύτερη ακρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This work is concerned with the development of a general model for N-phase isotropic, incompressible, rate-independent elasto-plastic materials at finite strains. The model is based on the nonlinear homogenization variational (or modified secant) method which makes use of a linear comparison composite (LCC) material to estimate the effective flow stress of the nonlinear composite material. The homogenization approach leads to an optimization problem which needs to be solved numerically for the general case of a N-phase composite. In the special case of a two-phase composite an analytical result is obtained for the effective flow stress of the elasto-plastic composite material. Next, the model is validated by periodic three-dimensional unit cell calculations comprising a large number of spherical inclusions (of various sizes and of two different types) distributed randomly in a matrix phase. We find that the use of the lower Hashin-Shtrikman bound for the LCC gives the best predictions ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39138
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39138
ND
39138
Εναλλακτικός τίτλος
Non-linear homogenization theories with applications to TRIP steels
Συγγραφέας
Παπαδιώτη, Ιωάννα του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Αράβας Νικόλαος
Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόριος
Κερμανίδης Αλέξης
Αγόρας Μιχάλης
Γιαννακόπουλος Αντώνιος
Δανάς Κωνσταντίνος
Παπαθανασίου Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Ομογενοποίηση; Ελαστοπλαστικότητα; Σύνθετα υλικά; Πεπερασμένα στοιχεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
160 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)