Μή γραμμική αλληλεπίδραση εδάφους–κατασκευής υπό ισχυρή σεισμική ροπή

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετάται η σεισμική απόκριση επιφανειακών θεμελίων με θεώρηση των μη-γραμμικών φαινομένων που απορρέουν αφ’ ενός μεν από την αποκόλληση του θεμελίου από το έδαφος και αφετέρου δε από την πλαστική συμπεριφορά του εδαφικού υλικού στην περιοχή της θεμελίωσης. Θεμελιώδης προϋπόθεση για την γένεση των δύο ανωτέρωμορφών μη-γραμμικής συμπεριφοράς είναι η ανάπτυξη από την ανωδομή μεγάλων λικνιστικών ταλαντώσεων. Προς τον σκοπό αυτόν η έρευνα εστιάζεται στην ανάλυση υψίκορμων (slender) συστημάτων με επιφανειακή θεμελίωση όπου η κύρια μορφή αδρανειακής ταλάντωσης είναι η λικνιστική. Κατ’ αρχάς μελετήθηκε ο λικνισμός του μη-παραμορφωτού ταλαντωτή σε ανένδοτη θεμελίωση με έμφαση στη γεωμετρική προσέγγιση της δυναμικής του προβλήματος (ανάλυση στον χώρο των φάσεων). Υπολογίσθηκαν κανονικοποιημένα φάσματα λικνισμού για διέγερση με απλούς εξιδανικευμένους παλμούς. Η ανάλυση επεκτάθηκε στον ιξωδο-ελαστικό μονοβάθμιοταλαντωτή με αποκόλληση θεμελίου με μη-γραμμική διατύπωση των εξ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study is focused on the nonlinear effects associated with the response of a shallow foundation subjected to large overturning moment. Slender structural systems are more vulnerable to develop high levels of foundation moment even during a moderate seismic shaking and evidently rocking component of motion is predominant. In the domain of large displacements, nonlinear features of such a soil-foundation system may be summarised in separation of a footing undergoing rocking oscillations from the supporting soil (‘uplifting’), and mobilisation of bearing capacity type failure surface echanisms under large cyclic overturning moments (‘soil failure’).An introduction to study the geometrically nonlinear SSI was attempted first. Rocking behaviour of a rigid, block-type or onestorey structure supported on a rigid base was examined. In the case of a one-storey structure the flexibility of the pier was also considered. The profound nonlinear aspects of the dynamic rocking response were highli ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38806
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38806
ND
38806
Εναλλακτικός τίτλος
Soil–structure interaction under strong seismic moment: material and geometric nonlinearity
Συγγραφέας
Αποστόλου, Μάριος του Ευάγγελος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Γκαζέτας Γεώργιος
Μπουκοβάλας Γεώργιος
Βακάκης Αλέξανδρος
Μακρής Νικόλαος
Κουμούσης Βλάσης
Πιτιδάκης Κυριαζής
Καββαδάς Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Σεισμός; Αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευής; Ταλάντωση; Ροπή; Λικνισμός; Ανατροπή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
298 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)