Πλασματικός ελαστικός άξονας μικτών πολυώροφων κτιρίων

Περίληψη

Η εφαρμογή της ισοδύναμης στατικής μεθόδου (ή απλοποιημένης φασματικής μεθόδου) για τον αντισεισμικό υπολογισμό των χωρικών κτιρίων προϋποθέτει τη γνώση της θέσης του ελαστικού άξονα -γεωμετρικού τόπου των ελαστικών κέντρων των ορόφων- για τον προσδιορισμό της εκκεντρότητας των στατικών σεισμικών φορτίων. Αλλ’ ενώ στα μονώροφα κτίρια το ελαστικό κέντρο ορίζεται πάντοτε και έχει καθορισμένες στατικές ιδιότητες, στα πολυώροφα κτίρια δεν επανευρίσκονται γενικά οι υπόψη ιδιότητες ενώ και ο ορισμός του κατακόρυφου ελαστικού άξονα είναι τις περισσότερες φορές αδύνατος. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αναλύονται πρώτα οι περιπτώσεις ύπαρξης και ανυπαρξίας του ελαστικού άξονα και των κύριων επιπέδων κάμψης των κτιρίων, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδομένα. Στη συνέχεια, με βάση ένα κριτήριο «βέλτιστης στρέψης» των κτιρίων καθορίζεται ο πλασματικός ελαστικός άξονας σε κάθε περίπτωση κανονικού καθ ύψος κτιρίου. Για τον ορισμό του πλασματικού ελαστικού άξονα χρησιμοποιήθηκε πρώτα η μα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The application of the equivalent static method (or simplified spectral method) for the seismic design of the spatial asymmetric buildings presupposes the existence of the elastic axis (center of stiffness) -geometrical locus of the elastic centers of the floors- so as to identify the eccentricity of the static seismic loads. But, while in single-storey buildings the elastic center is always defined and has determined static properties, in multi-storey buildings the above properties are not, in general, identified and the definition of the vertical elastic axis is, in general, impossible. In the present doctoral thesis we will first proceed to the analysis of the cases of existence and non-existence of the elastic axis and of a building’s principal bending planes, according to research data. Following this stage, and based on the buildings’ “optimum torsion” criterion, the fictitious elastic axis is defined for every case of frame-wall multistorey building that is regular in elevation. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14752
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14752
ND
14752
Εναλλακτικός τίτλος
Fictitious elastic axis of frame-wall multistorey buildings
Συγγραφέας
Μακάριος, Τριαντάφυλλος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
1994
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Αναστασιάδης Κυριάκος
Πενέλης Γεώργιος
Λιώλιος Αστέριος
Μάνος Γεώργιος
Κάππος Ανδρέας
Μητσοπούλου Ευθυμία
Αβραμίδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Πλασματικός ελαστικός άξονας; Ελαστικός άξονας; Κύριες διευθύνσεις; Στατική εκκεντρότητα; Ακτίνα δυστρεψίας; Κέντρο κάμψης; Κέντρο στρέψης; Κέντρο διάτμησης; Ελαστικό κέντρο; Δυναμικές εκκεντρότητες; Ισοδύναμες στατικές εκκεντρότητες; Πολυώροφα κτίρια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
219 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)